Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skydd av kulturegendom – i fred och beredskap

Två exemplar av Kulturmiljö i beredskap.

Sveriges 21 länsstyrelser har tillsammans tagit fram publikationen ”Kulturmiljö i beredskap”. Den är högaktuell med tanke på klimatförändringar och den säkerhetspolitiska situation som vi befinner oss i.

I beredskapsplaneringen och i målen för kulturmiljöarbetet, ingår skydd av kulturegendom som en grundförutsättning för att bevara vårt kulturarv.

– Sverige behöver ha en beredskap att kunna hantera olika typer av hot mot vår säkerhet. Vi hoppas att skriften kan ge en bild av länsstyrelsens ansvar i beredskapsplaneringen som rör kulturmiljöer och kulturegendom, säger Roger Edenmo som är chef på kulturmiljöenheten vid Länsstyrelsen i Uppsala län.

Publikationen ger exempel på det arbete, med utgångspunkt i folkrätten, som pågår på länsstyrelserna i uppbyggnaden av det civila försvaret. Målet är att så långt möjligt skydda vårt lands kulturegendom. I skriften finns också återblickar bakåt i historien på tidigare beredskapsinsatser. Publikationen lyfter även fram exempel hur klimatförändringar påverkar kulturmiljöer vilket visar på det behov av omfattande förebyggande insatser som finns.

– Från Uppsala län ger vi exempel på de kulturmiljöer vi särskilt vill skydda i händelse av krig. Här ingår bland annat ett urval av runstenar, vallonbruk, medeltida kyrkor och det historiska centrumet i Uppsala. Alla bär de på betydelsefulla kulturvärden och berättar historier från det mest lokala till det nationella och även globala, säger Roger Edenmo.

I tryckt och digital form

Skriften finns i både tryckt och digital form och har levererats till bland annat Kulturdepartementet och Riksantikvarieämbetet. Den kommer också att distribueras till politiker samt lokala, regionala och nationella myndigheter. Länsstyrelsen planerar även att ta fram informationsskrifter med andra teman.

Kulturmiljö i beredskap Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss