Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Arbetet inför kärnkraftsövningen Havsörn 2025 är i gång

Två vita kärnkraftsreaktorer samt andra byggnader vid Forsmarks kärnkraftverk

Forsmarks kärnkraftsreaktorer 1 och 2. Foto: Vattenfall

Förberedelserna inför kärnkraftsövningen Havsörn 2025 är i gång. Målet är att stärka länsstyrelsens och andra aktörers förmåga att hantera konsekvenser av en kärnteknisk olycka på Forsmark.

Länsstyrelsen leder och samordnar Havsörn 2025 som har ett trettiotal övande aktörer - både myndigheter och andra organisationer. En större planeringskonferens med ett femtiotal anmälda personer sker i slutet av maj i Uppsala.

– Övningen är en viktig del i länsstyrelsens arbete med att stärka länsstyrelsens och länets förmåga att hantera följderna av en kärnkraftsolycka på Forsmark, säger Lina Nymoen som är beredskapshandläggare och jobbar på enheten för samhällsskydd och beredskap vid Länsstyrelsen Uppsala län.

Tillsammans med kollegan Martin Sahlberg är hon projektledare för Havsörn 2025.

– Genom att öva simulerade händelser kan vi gemensamt verka för att människor och miljö ska påverkas så lite som möjligt om en kärnkraftsolycka skulle inträffa. Flera kunskapshöjande aktiviteter ingår i övningen, säger Martin Sahlberg.

Sammanlagt ett trettiotal aktörer deltar i Havsörn 2025, som genomförs i tre delmoment vid olika tillfällen. Momenten handlar om larmning och varning, ledning och skyddsåtgärder samt strålningsmätning. Det första delmomentet sker tidigt på våren 2025 medan moment 2 äger rum vid två separata datum hösten 2025. Det tredje och sista momentet sker under våren 2026.

Många parter samverkar

Samhällsaktörer på nationell, regional och lokal nivå är med i övningen Havsörn 2025. Förutom länsstyrelsen deltar till exempel Östhammars kommun, Tierps kommun, Region Uppsala, Forsmarks Kraftgrupp AB och Strålsäkerhetsmyndigheten. Dessutom är andra länsstyrelser från grannlänen inbjudna att delta.

Syftet med övningen är att stärka länsstyrelsen och övriga aktörer i deras roller, vilket betyder att allmänheten inte är inblandad. Människor i Forsmarks närområde kan komma att märka av övningen under det andra delmomentet i november 2025 då en fältövning med utrymning av den inre beredskapszonen närmast kärnkraftverket planeras.

Fakta om Havsörn

Vartannat år genomförs en större kärnkraftsövning, en totalövning, i något av det tre kärnkraftslänen i Sverige: Halland, Kalmar och Uppsala län. Senast kärnkraftsövningen Havsörn genomfördes i Uppsala län var år 2019. Benämningen ”Havsörn” har använts vid de senaste kärnkraftsövningarna som Länsstyrelsen Uppsala län ordnat. Havsörnen är Upplands landsskapsfågel och landskapsdjur.

Länsstyrelsen har ansvar för planering och genomförande av övningen. I övningen deltar även andra aktörer som skulle påverkas av en kärnkraftsolycka och som själva har ett ansvar för hantering av en olycka. Varje deltagande aktör har en lokal övningsledare som planerar det egna deltagandet i övningen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss