Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya fågel- och sälskyddsområden i länets skärgård

Två gråa duniga fågelungar på marken.

Skräntärneungar Foto: Ingrid Wänstrand. Bilden är beskuren,

Tillträdesförbud under störningskänsliga perioder gäller nu i 32 djurskyddsområden i Uppsala län. Syftet med djurskyddsområdena är att upprätthålla och stärka livskraftiga populationer av häckande fåglar och gråsäl i Uppsala läns skärgård.

Länsstyrelsen beslutade i november 2021 om föreskrifter i 32 djurskyddsområden i Älvkarleby, Tierps och Östhammars kommuner. Beslutet överklagades av Försvarsmakten och några privatpersoner, men har nu avgjorts av regeringen. Regeringsbeslutet innebär dels ett ändrat undantag för Försvarsmaktens verksamhet, dels att jakträttshavare fritt får bedriva skyddsjakt på mink och andra fågelpredatorer. Regeringen avslår överklagandena i övrigt.

Både sjöfågelfaunan och skärgårdsmiljön förändras över tid och därför behövdes en revidering av fågelskyddet. Genom det nya beslutet skyddas de viktigaste häckningsplatserna för hotade och störningskänsliga fåglar som till exempel skräntärna, ejder och tordmule, säger naturvårdshandläggare Ingrid Wänstrand.

Beslutet innebär tillträdesförbud samt förbud mot jakt och fiske under 1 april–31 juli i fågelskyddsområdena och 1 februari–31 juli i sälskyddsområdena, med vissa undantag. Häckande sjö- och vadarfåglar skyddas genom beslutet från mänsklig störning under den känsliga häckningsperioden och gråsälens viktigaste liggplatser skyddas när sälarna föder sina ungar och ömsar päls. Beslutet innebär även att fler häckningsområden för känsliga och hotade sjöfåglar än tidigare skyddas. 17 av de 32 djurskyddsområdena är nya, samtliga är fågelskyddsområden.

Samtidigt upphävs sju tidigare fågelskyddsområden som inte längre uppfyller våra kriterier för skydd. Det beror i vissa fall på att öarna har växt igen med buskar och träd, vilket gör dem mindre attraktiva för till exempel måsfåglar och vadare, säger Ingrid Wänstrand.

Ytterligare två områden i Uppsala län har naturreservatsföreskrifter om tillträdesförbud för fågelskydd. Dessa finns i naturreservaten Ängskär (området Djävulsön) och Kallriga (området Lövörsgräset).

Karta över områden vid Uppsala läns kust med tillträdesförbud februari-juli och april-juli.Förstora bilden

Översiktskarta över djurskyddsområden i Uppsala län, bilaga till länsstyrelsens beslut 2021-11-18, dnr 511-6203-2019.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss