Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gemensamt projekt om djurskyddskontroll på slakterier

Tecknad bild på hängande grisar på ett slakteri.

Länsstyrelserna har under 2022 genomfört ett gemensamt projekt för djurskyddskontroll på slakterier i landet. Projektet har genomförts bland annat för att kartlägga regelefterlevnad på slakterierna och för att öka samsynen hos länsstyrelserna, som kontrollerar att slakterier följer djurskyddsreglerna.

Två tredjedelar av Sveriges slakterier har kontrollerats inom projektet där bland annat Länsstyrelsen i Uppsala län ingått. Projektgruppen bedömer att projektet har resulterat i en bra överblick rörande efterlevnaden av djurskyddslagstiftningen på landets slakterier.

Projektet har inneburit en kompetenshöjning, inte bara för kontrollmyndigheterna, utan även för slakteriföretagen. Resultatet pekar på att delar av lagstiftningen kan förtydligas och vidareutvecklas. Metodstödet som tagits fram inför projektet har varit till stor hjälp vid kontrollarbetet och kan i framtiden ligga till grund för en komplett kontrollvägledning.

Resultatet av utförda kontroller ger en bild av att hantering av djur och praktiska moment, som bedövning och avblodning, generellt utförs på ett tillfredsställande sätt och att många brister kopplas till standardrutiner och övrig dokumentation.

Rapporten finns diarieförd i Västernorrlands län med diarienummer 9848–2021.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss