Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ta del av Miljöövervakningsdagarna i efterhand

Två personer samtalar på scen.

Från fjäll till torsk – över skog, mark och vatten. Miljöövervakningsdagarna i Uppsala lockade över 150 deltagare. Nu har du möjlighet att ta del av aktuella forskarföredrag och filmer om metodutveckling som länsstyrelsen tagit fram tillsammans Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Hur övergödda är jordbrukslandskapets vatten? Hur går det för torsken i Ålands hav? Hur märks klimatförändringarna i fjällandskapet? Det är exempel på föredrag som besökarna fick lyssna på under Miljöövervakningsdagarna 17–19 oktober i Uppsala. Bland talarna återfinns forskare, chefer och miljöövervakare ute i landet.

Miljöövervakningsdagarna arrangerades 2023 av Länsstyrelsen Uppsala län. Föredragen som hölls i aulan på SLU under två dagar har spelats in och finns tillgängliga via SLU:s youtubekanal:

Miljöövervaknings­dagarna i Uppsala tisdagen den 17 oktober, YouTube Länk till annan webbplats.

Miljöövervaknings­dagarna i Uppsala torsdagen den 19 oktober, YouTube Länk till annan webbplats.

Filmer om framtidens miljöövervakning

Mycket talar för att så kallade eDNA-metoder, där e står får environmental, kommer att få stor betydelse för framtidens miljöövervakning inom en rad områden. Länsstyrelsen har i samarbete med SLU gjort två korta filmer där tre experter från SLU svarar på frågor.

Tre personer i en studio

Intervjuade experter. Patrik Bohman, miljöanalytiker med fokus kräftor, fisk och invasiva arter, Björn Lindahl, forskare inom svampekologi och svamparnas samspel med miljön i barrskogar, Anna Székely, forskare inom mikrobiologi med fokus på bland annat ekologisk status på sötvatten och virus i avloppsvatten.

Genom eDNA kan man skona djur och natur och samtidigt få fram säker information om vilka arter som finns i en viss miljö. Utvecklade DNA-metoder används redan i dag för miljöövervakning av både skogsmark och sötvatten. Samtidigt som utvecklingen går framåt finns utmaningar när det gäller långa tidsserier som sträcker sig över många år. Du kan se filmerna här:

Miljöövervakning eDNA, 10 minuter Länk till annan webbplats.

Metoden i praktiken, 5 minuter Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss