Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Mellersta civilområdet övar samverkan inom totalförsvaret

Från vänster: Per Bill, landshövding i Gävleborg län, Richard Boman kanslichef Mellersta civilområdet, Johan Larsson försvarsdirektör Uppsala, Ulrica Gradin länsråd i Västmanlands län, Emma Spak länsråd i Värmlands län, Peter Hederstedt, chef Västra militärregionen, Lena Rådström Baastad civilområdeschef i Mellersta civilområdet och landshövding i Örebro län, Helena Höij landshövding i Dalarnas län, Beatrice Ask landshövding i Södermanlands län, Anna Olofsson ställföreträdande civilområdeschef i Mellersta civilområdet och länsråd i Örebro län, Magnus Lüning chef Mellersta militärregionen.

Just nu pågår en totalförsvarkonferens i Örebro län. Ledningarna i de sju länen och de två militärregionerna inom Mellersta civilområdet möts för att utveckla och förstärka samverkan inom totalförsvaret.

På årets Totaltförsvarskonferens deltar landshövdingar, länsråd och försvars- och beredskapsdirektörer i Mellersta civilområdet samt Försvarsmakten. Fokus för konferensen är kunskapshöjning, samverkan och en övning av ett scenario där krig utbryter.

– Idag har vi det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget. Det kräver att vi tar vårt gemensamma ansvar och fortsätter att bygga ett starkt totalförsvar i den nya civilområdesstrukturen som gör att samhället även fungerar vid krig, säger Peter Hederstedt, chef för Västra militärregionen.

Totalförsvaret inkluderar både militära och civila åtgärder som ska skydda landet och dess invånare från yttre hot och andra kriser. Totalförsvaret bygger på principen att alla samhällets resurser, både militära och civila, kan mobiliseras och samordnas för att hantera olika typer av hot och kriser.

– Totalförsvar är avgörande för att säkerställa medborgarnas trygghet och säkerhet mot olika hot, inklusive attacker utifrån och inifrån landet. Ett starkt totalförsvar kan avskräcka potentiella hot och minska risken för militära konflikter, säger Magnus Lüning, chef för Mellersta militärregionen.

Det ryska invasionskriget i Ukraina har visat hur viktigt det civila försvaret och det medborgerliga engagemanget är. Den ukrainska befolkningen håller samhället i gång genom att reparera skadad infrastruktur, se till att barn får skolgång, skapa tillgång till livsmedel och dricksvatten och att sjukvården fungerar.

Landshövding Stefan Attefall.

Landshövding Stefan Attefall.

– För Uppsala län är det viktigt att Mellersta civilområdet har god förmåga att stödja uppbyggnad och planering av totalförsvaret i länen som ingår i området. Syftet med vårt möte har varit att träffas och stärka den förmågan tillsammans, säger landshövding Stefan Attefall.

Om Mellersta civilområdet

För ett år sedan delades Sverige in i sex nya civilområden, där varje civilområde leds av en civilområdeschef. Det Mellersta civilområdet omfattar sju län i Mellansverige; Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro. Civilområdeschef i Mellersta civilområdet är landshövdingen i Örebro län.

Det civila försvaret och det militära försvaret utgör tillsammans vårt totalförsvar.

 

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss