Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny rapport om rovdjursinventering

Ett lodjur sitter bland klippor och träd i skogen

Fler lodjur har inventerats i Uppsala län under den gångna vintern. Det framgår av en ny rapport om länsstyrelsens årliga rovdjursinventering 2022/2023.

Under inventeringssäsongen berördes länet av 19 familjegrupper av lodjur. Av dessa delas 6 familjegrupper med kringliggande län. Det ger ett inventeringsresultat på 16 familjegrupper i länet efter fördelning mellan länen. Lodjursstammen i Uppsala län vintern 2022/2023 uppskattades till knappt 90 individer. Ökningen av antalet lodjur kan bero på en eller flera faktorer, förklarar Anders Johannesson som är vilthandläggare vid länsstyrelsens naturvårdsenhet.

– Det kan vara en faktiskt ökande lodjurspopulation, eller att vi har fått mycket god hjälp från allmänheten som rapporterar observationer vilket leder till att vi hittar och kan särskilja fler familjegrupper. Växande erfarenhet och kunskap hos länsstyrelsens inventeringspersonal kring användning av kameror i inventeringen, och goda snöförhållanden som möjliggjort spårning kan också ha betydelse, säger Anders Johannesson.

Två vargrevir

Vintern 2022/2023 dokumenterades två vargrevir som berör Uppsala län. Det rör sig om en familjegrupp med föryngring (Siggefora) samt ett revirmarkerande par (Tinäset). Båda dessa revir delas med grannlän, Siggefora delas med Gävleborg och Tinäset delas med Dalarna, Gävleborg och Västmanland. Detta ger ett inventeringsresultat på 0,5 familjegrupper 0,5 föryngringar samt 0,25 revirmarkerande par.

Under hösten genomfördes spillningsinventering av björn i länet genom frivilliga insatser. Totalt samlades 6 spillningsprover in, 2 av dessa var spillning från björn. Detta var för få prover för att kunna beräkna en population för länet.

Kungsörn inventeras genom spelflygningsinventering på våren och sommarkontroller. Under sommaren 2022 kunde en lyckad häckning dokumenteras i länet.

Järv har spårats i länet under vintern men ingen föryngring har kunnat dokumenteras.

– Järv ses med jämna mellanrum i länet men det går inte att uttala sig om huruvida det är en individ eller flera olika, säger Anders Johannesson.

Stora rovdjur i Uppsala län. Inventeringsrapport 2022–2023 Länk till annan webbplats.

Nästa rovdjursinventering närmar sig

Länsstyrelsens årliga rovdjursinventeringar genomförs i Uppsala län i enlighet med 8 § i förordningen (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn. Syftet är att övervaka rovdjursstammarnas storlek, utbredning, genetiska status och hur stammarna utvecklas över tiden. I rapporten redovisas resultaten av utförda inventeringar av lodjur, varg, björn och kungsörn samt länsstyrelsens bedömning av förekomsten av järv i Uppsala län under inventeringssäsongen 2022/2023.

Nu närmar sig inventeringssäsongen 2023–2024. Varg inventeras 1 oktober – 31 mars och lodjur 1 oktober – 29 februari. Länsstyrelsen tar gärna emot rapporter om observationer eller spår av rovdjur. Du rapporterar enklast via Skandobs.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Skandobs finns som app för din mobiltelefon.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss