Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppsala län riskerar långvarig bostadsbrist

Byggkranar mot en molnig himmel.

Uppsala län växer snabbast av alla Sveriges län men står inför en svår bostadsbrist som riskerar att bli långvarig. Det visar länsstyrelsen i en ny rapport som gjorts på uppdrag av Boverket.

Det råder en kritisk situation på länets bostadsmarknad, konstaterar Katarina Forsberg, handläggare för bostadsförsörjning på plan- och bostadsenheten på Länsstyrelsen i Uppsala län.

”Kriget i Ukraina har indirekt påverkat bostadsmarknaden både kraftigt och negativt. Inflation och räntehöjningar är en kombination av ökade kostnader som slår hårt mot hushållens ekonomi och köpkraft. Osäkerheten är stor nu och det skapar en oro för framtiden.”

Det finns även andra viktiga faktorer som begränsar bostadsbyggandet. Privata fastighetsbolag kan få svårt att attrahera kapital på grund av de ökande ränte– och byggkostnader. I takt med att kostnaderna ökar blir priserna för nyproducerade bostäder högre än invånarna kan och vill betala.

Det råder redan bostadsbrist i länet och kötiderna är långa.

”Vår analys av bostadsmarknaden visar att utvecklingen i omvärlden har försvårat förutsättningarna för kommunernas bostadsförsörjning”, säger Katarina Forsberg.

Läget förvärras ytterligare när bostadskostnaderna stiger och bostadsbristen växer. Svårast är det för dem i utsatt ställning på bostadsmarknaden och för dem som har en svag förankring på bostadsmarknaden eller ingen förankring alls.

Rapporten Analys av regional bostadsmarknad år 2023 för Uppsala län Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss