Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Narkotika på krogen ett arbetsmiljöproblem i Uppsala län

Krogen

Det finns en oro kring narkotika på krogarna i Uppsala län. Det visar den kartläggning som har tagits fram på uppdrag av sju länsstyrelser i samverkan med länens kommuner, polisen och krögare. En majoritet av de kroganställda har sett narkotikapåverkade gäster på krogen det senaste året. Användningen har en negativ inverkan på både arbetsmiljö och trygghet.

Narkotika orsakar stora hälsoproblem och förekommer frekvent i nöjeslivet, inklusive i krogmiljön. Det visar en ny undersökning som genomförts på uppdrag av sju länsstyrelser. Krogpersonal, kommunanställda och poliser upplever att narkotika i krogmiljön är ett omfattande problem. Nästan tre av fyra anställda på krogar rapporterar att de under senaste året sett narkotikapåverkade gäster på krogen i den stad eller ort där de arbetar. En majoritet upplever att narkotikaanvändning har en negativ påverkan på arbetsmiljö och trygghet.

Det finns en vilja att arbeta förebyggande mot narkotika i krogmiljö. För att minska narkotika på krogen lyfter krogpersonalen bland annat vikten av kompetenshöjning, förbättrad samverkan, ökad kontroll och policyarbete. Det är till exempel viktigt att tydliggöra krogens drogpolicy både mot personal och gäster.

Den här undersökningen är viktig ur flera perspektiv, säger Anna Haid, ANDTS-samordnare på länsstyrelsen i Uppsala län. Inte minst eftersom den inkluderar både stora och små kommuner. I det förebyggande arbetet är det viktigt att synliggöra vilka värderingar och kunskaper som finns och hur användning och tillgänglighet av narkotika i samband med alkoholutskänkning ser ut.

En majoritet av de kommunanställda vill ha mer samverkan med andra kommuner och 82 procent anser att det inte läggs tillräckligt med tid inom kommunen på ANDTS-frågor generellt. (ANDTS är en förkortning för alkohol, narkotika, doping, tobak och spel). Förslag som framkom handlar till exempel om att polis och kommun bör avsätta tillräckliga resurser för förebyggande arbete i krogmiljön och att arbetet med att minska tillgång på och tillgänglighet till narkotika i samhället bör intensifieras.

Resultaten blir en viktig del i den kommande lagstiftningen ”Kommuner mot brott” som träder i kraft den 1 juli 2023, säger Anton Fahlgren, samordnare för det brottsförebyggande arbetet på länsstyrelsen. Berörda aktörer kommer också ta med sig resultaten i det fortsatta arbetet. Kommuner, polisen och krögarna kommer följa upp och se hur de tillsammans kan stärka samverkan och tillsätta relevanta insatser.

Undersökningen av narkotika i krogmiljö är genomförd under 2022 av kompetenscentrumet STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem). Den utfördes på uppdrag av länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Värmland, Västmanland, Örebro och Östergötland. Syftet var att undersöka hur krogpersonal, ordningsvakter, poliser och kommunala handläggare uppfattar situationen och vilka förutsättningar som finns för att utveckla det förebyggande arbetet.

Rapporten Narkotikasituationen på krogen i sju län (pdf), STAD Länk till annan webbplats.

Kontakt

Anna Haid
Samordnare, Social hållbarhet, Länsstyrelsen i Uppsala län
010-22 33 262
anna.haid@lansstyrelsen.se

Hur jobbar man lokalt?

Kontaktpersoner i Uppsala län:

Håbo kommun: Charlotta Bjälkebring Carlsson, Folkhälsosamordnare Telefon: 072-221 21 16
Uppsala kommun: Bo Hammerin, brottsförebyggande frågor bo.hammerin@uppsala.se
Kommunpolis Uppsala: Lisa Sannervik, lisa.sannervik@polisen.se

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss