Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen leder kärnkraftsövning 7 – 9 juni

Forsmarks kärnkraftverk, bild Vattenfall.

Under tre dagar samlas ett sjuttiotal experter och personal från myndigheter och frivilligorganisationer för att öva hantering och konsekvenser av en olycka på Forsmarks kärnkraftverk. Fokus för övningen är att stärka förmågan att snabbt mäta radioaktiv strålning över stora områden och utifrån mätningarna besluta om åtgärder för att skydda befolkningen.

Att kunna genomföra snabb och säker mätning av radioaktiv strålning är viktigt för att fatta rätt beslut om skyddsåtgärder och rekommendationer i områden där människor riskerar att påverkas av strålning efter ett utsläpp.

Övningen genomförs i Uppsala och i fält med utgångspunkt från Gimo. Här övas förmågan att genom att mäta kartlägga vilka områden som drabbats av radioaktivt nedfall och hur höga nivåerna av joniserande strålning är. Var och hur stort det radioaktiva nedfallet blir beror bland annat på vädret vid olyckstillfället. Vid det scenario som övningen utgår från blåser det nordostlig vind. Mätningarna kommer därför att genomföras i områden från Hållnäs till Tierp, Gimo, Österbybruk, Lövstabruk och Östhammar samt i angränsande län.

Under övningen testas ny utrustning för mätning. De nya mobila instrumenten ger möjlighet att mäta snabbare och över större områden än tidigare. Strålningsmätningarna utförs av Uppsala brandförsvar på uppdrag av länsstyrelsen och kommer att genomföras av mätpatruller i bil och med flygplan från Frivilliga flygkåren. Provtagning kommer också att ske vid fasta och utställda mätstationer

– Vi övar länets förmåga att genomföra strålningsmätning under så realistiska förhållanden som möjligt, säger Martin Sahlberg, handläggare för kärnenergiberedskap på länsstyrelsen, som leder övningen. Det är viktigt att vi utvecklar vår förmåga att skydda civilbefolkningen och genomföra statlig räddningstjänst.

Länsstyrelsens ansvar vid kärnteknisk olycka

Länsstyrelsen har ansvar för statlig räddningstjänst om en olycka med utsläpp av radioaktiv strålning skulle inträffa på Forsmarks kärnkraftverk. Länsstyrelsen beslutar om skyddsåtgärder som intag av jodtabletter, inomhusvistelse, utrymning och sanering och har också ansvar för att varna och lämna information till allmänheten. Länsstyrelsen samarbetar och övar med bland andra Strålsäkerhetsmyndigheten, Polisen, Sjöfartsverket, räddningstjänsterna och kommunerna i länet för att ha en god beredskap om en olycka skulle inträffa.

Läs mer om Kärnenergiberedskapen

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss