Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu är det dags att koppla hunden

En hund med koppel tittar upp på sin matte

Under våren är det viktigt att du som hundägare håller hunden kopplad. Det behövs för inte störa de vilda djuren i naturen som nu har ungar. Som hundägare är du skyldig att hålla koll på och följa lagar och lokala regler om koppel på din hund.

Mellan den 1 mars och den 20 augusti får din hund inte springa lös i naturen eftersom många vilda djur har ungar under den perioden. Du ska då hålla din hund kopplad eller under samma kontroll som om den vore kopplad.

– Det här innebär att din hund ska hindras från att springa lös där det kan finnas vilt även om den kommer på inkallning, säger Jonas Bergman, chef för naturvårdsenheten på Länsstyrelsen Uppsala län.

Under resten av året ska du förhindra att din hund driver eller förföljer vilt om den inte används i jakt. Det innebär att du får ha den lös inom synhåll om du har en hund som kommer på inkallning. Under hela året gäller att en hund inte får orsaka skador eller olägenheter för omgivningen. Exempel på olägenhet kan vara att en lös hund springer fram till en person som är hundrädd vilket skapar obehag.

Det kan även finnas lokala regler om koppeltvång och regler i skyddade områden, exempelvis är det alltid koppeltvång i nationalparker. De lokala reglerna för varje kommun hittar du hos aktuell kommun. Reglerna för naturreservat hittar du hos länsstyrelsen, det brukar även finnas informationstavlor i reservaten.

Hur du får hålla hund regleras på flera ställen, bland annat i lokala ordningsregler, jaktlagstiftningen och lagen om tillsyn över hundar och katter (tillsynslagen).

– Det är du som hundägare som ansvarar för att känna till vilka lagar och regler som gäller kring hundhållning samt följa dem, säger Stefanie Macklin, tillförordnad chef för veterinärenheten på Länsstyrelsen i Uppsala län.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss