Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Låt inte afrikansk svinpest spridas till Sverige

Släng inte matrester i naturen! Vi behöver tillsammans hjälpas åt så att svenska tamgrisar och vildsvin inte smittas av den allvarliga sjukdomen afrikansk svinpest.

Afrikansk svinpest är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Sjukdomen har ännu inte nått Sverige men fortsätter att sprida sig i Europa och andra delar av världen. Det saknas fungerande behandling och vaccin mot sjukdomen. Eftersom det blir väldigt stora konsekvenser för ett land som drabbas är det viktigt att tillsammans förebygga så sjukdomen inte når Sverige.

Afrikansk svinpest smittar inte från djur till människa utan sker genom direktkontakt mellan djur, men djur kan även smittas via människor, transportbilar och redskap. Människan spelar en stor roll i spridningen genom att vi tar med oss till exempel gris-, fläsk- och vildsvinsprodukter från smittade områden. Sjukdomen kan även spridas via kläder, skor och jaktutrustning om du har vistats i områden där smittan finns. Sjukdomen finns i bland annat Tyskland, Estland, Lettland, Litauen, Italien, Polen, Tjeckien, Ungern, Rumänien, Bulgarien, Ungern och Ryssland.

Viruset som orsakar sjukdomen kan också finnas i köttprodukter och kan överleva under lång tid och även efter frysning. Därför är det viktigt att inte lämna kvar matrester på marken.

– Under vår, sommar och semestertider är det många som besöker naturreservat, picknickställen och kanske tar med sig mat från utlandsresa. Det är därför extra viktigt i dessa tider att vara extra observant hur vi rör oss i naturen och att inte slänga matrester i naturen, säger Mira Amin, länsveterinär på Länsstyrelsen Uppsala län.

Kort informationsfilm på Youtube från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet Länk till annan webbplats.

Tänk på att

  • Ta inte med kött eller köttprodukter av tamgris eller vildsvin från länder där svinpest förekommer.
  • Släng inte matrester i naturen.
  • Mata inte grisar med matrester.
  • Kompostera matrester i slutna behållare.
  • Registrera din grishållning till Jordbruksverket, även hobby- och minigrisar.
  • Ha noggranna hygienrutiner i din grisbesättning, tänk på smittrisker efter besök utomlands.
  • Undvik import av grovfoder och halm från smittade länder.
  • Tänk på smittrisker när du ställer ut grovfoder eller halm på viltutfodringsplatser, exempelvis om fodret är importerat eller innehåller kadaverrester.
  • Kontakta Statens veterinärmedicinska anstalt om du hittar ett dött vildsvin.
  • Om du misstänker att dina grisar har smittats ska du omedelbart kontakta din veterinär.

Läs mer:

Afrikansk svinpest på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Rapportera in fynd av sjuka eller döda vilda djur på SVA:s webbplats Länk till annan webbplats.

Afrikansk svinpest på Svenska Jägareförbundets webbplats Länk till annan webbplats.

Afrikansk svinpest på Gård & Djurhälsans webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss