Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om skyddsjakt efter mufflonfår och dovhjort i Gräsö östra skärgårds naturreservat

Mufflonfår

Länsstyrelsen i Uppsala län har beslutat om skyddsjakt av dovhjort och mufflonfår på öar inom naturreservatet Gräsö östra skärgård. Skyddsjakten behövs för att bevara fridlysta växter och sällsynta arter vars miljö hotas när hjort och får betar i den känsliga naturen.

Beslutet om skyddsjakt sker efter att länsstyrelsen slagit fast att dovhjort och mufflonfår finns i naturreservatet där de normalt inte förekommer. På öarna finns skyddsvärda träd, buskar och en artrik flora som måste skyddas från hårt bete.

Länsstyrelsen har fattat beslut om skyddsjakt för att förhindra allvarlig skada på naturen.

Enligt jaktlagstiftningen för skyddsjakt utser länsstyrelsen en jaktledare som i sin tur utser jägare för skyddsjakt. Nedlagt byte ska tillfalla staten.

Beslutet om skyddsjakt gäller från och med 11 april.

Film och bilder av mufflonfår

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss