• Eldningsförbud i hela Uppsala län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat att eldningsförbud gäller i hela Uppsala län, från torsdagen den 11 maj 2023 klockan 15.00. Förbudet gäller tillsvidare. The County Administrative Board has decided on a fire ban in Uppsala county, from 3 pm on May 11th 2023, valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om skyddsjakt efter mufflonfår och dovhjort i Gräsö östra skärgårds naturreservat

Mufflonfår

Länsstyrelsen i Uppsala län har beslutat om skyddsjakt av dovhjort och mufflonfår på öar inom naturreservatet Gräsö östra skärgård. Skyddsjakten behövs för att bevara fridlysta växter och sällsynta arter vars miljö hotas när hjort och får betar i den känsliga naturen.

Beslutet om skyddsjakt sker efter att länsstyrelsen slagit fast att dovhjort och mufflonfår finns i naturreservatet där de normalt inte förekommer. På öarna finns skyddsvärda träd, buskar och en artrik flora som måste skyddas från hårt bete.

Länsstyrelsen har fattat beslut om skyddsjakt för att förhindra allvarlig skada på naturen.

Enligt jaktlagstiftningen för skyddsjakt utser länsstyrelsen en jaktledare som i sin tur utser jägare för skyddsjakt. Nedlagt byte ska tillfalla staten.

Beslutet om skyddsjakt gäller från och med 11 april.

Film och bilder av mufflonfår

Kontakt