Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kraftsamling för det livsviktiga vattnet

Dammar

”Påskynda omställningen” är årets tema för världsvattendagen den 22 mars. Vatten är vårt viktigaste livsmedel, en förutsättning för hälsa och välfärd och hem för djur och växter. Mänskliga aktiviteter och klimatförändringar sätter våra vattenresurser under stor press, och eftersom vatten påverkar oss alla behöver vi alla vidta åtgärder!

Nio av tio vattendrag i Uppsala län är påverkade av morfologiska förändringar som till exempel markavvattning och dammar. Övergödning och gamla föroreningar påverkar också många av våra sjöar och kustvatten. De senaste årens torka, översvämningar och upptäckt av förorenat dricksvatten har visat vikten av att värna vattnet.

Genom åtgärdsprogram för vatten, som är en del av färdplanen för ett hållbart Uppsala län, vill länsstyrelsen förstärka och synliggöra det arbete som görs i länet och bidrar till att förbättra vattenstatus, uppnå Sveriges miljömål och de globala hållbarhetsmålen som berör vatten.

Länets 8 kommuner, universiteten, samt olika vatten- och avloppsbolag och företag har tecknat ett hållbarhetslöfte för bättre vatten. Tillsammans är vi 28 aktörer som under en fyra års period ska genomföra cirka 300 aktiviteter för att säkerställa en hållbar användning av vattenresurser, minskat utsläpp av näring och miljöskadliga ämnen samt ökad skydd av vattenresurser.

Det handlar om olika projekt för vatteneffektivisering eller återanvändning av till exempel process- eller avloppsvatten, uppströms arbete för att minska utsläpp av miljögifter och mikroplaster, åtgärder för att hantera dagvatten eller ytterligare rena vatten från exempelvis läkemedelsrester. Men även enklare åtgärder som att kranmärka verksamheten eller genomföra informations- och utbildningsinsatser om vattenanvändning till beslutsfattare och anställda räknas.

Det är fantastiskt att så många engageras i detta arbete! Men vi behöver vara fler, vi behöver dig!
Var med du också och gör vad du kan!!

Uppsala läns ”Färdplan för ett hållbart län” bidrar till att uppnå de nationella miljömålen genom en serie av fyra regionala åtgärdsprogram som länsstyrelsen ta fram i bred samverkan med länets aktörer.

Varje åtgärdsprogram samlar prioriterarde åtgärder för länets aktörer inom ett temaområde. Programmens temaområden är:

  • Minskad klimatpåverkan
  • Ekosystem och biologisk mångfald
  • Vatten
  • Samhällsutveckling

För att stärka och synliggöra genomförandet av färdplanens åtgärdsprogram bjuder länsstyrelsen in aktörer i länet till att teckna hållbarhetslöften och därmed åta sig att genomföra ett antal åtgärder ur ett eller flera av de regionala åtgärdsprogrammen.

Kontakt

Vid frågor rörande hållbarhetslöften

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss