Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Miljoner till länets våtmarker

En stor röd maskin med
fräs-aggregat och larvfötter bland torrt gräs och ris på en våtmark, omgiven av
små tallar och med större tallar i bakgrunden.

En pistmaskin med ett fräsaggregat i naturreservatet Huddunge stormosse. Foto: Linnea Olsson.

Länsstyrelsen i Uppsala län har under flera år arbetat med restaurering av våtmarker inom länets skyddade områden samt med att gynna hotade arter. Nu har Naturvårdsverket beviljat nya medel för fler restaureringsinsatser. Länsstyrelsen har beviljats 5,7 miljoner kronor för våtmarksåtgärder under 2023. Det handlar om 29 olika åtgärder som berör cirka 156 hektar.

Våtmarkssatsningen har pågått under flera år och kommer att fortsätta under flera år framåt enligt regeringen.

– Det är bra med långsiktighet i de här frågorna. Det är inte alltid lätta miljöer att arbeta i, det är ofta blött och det kan ibland behövas specialtillverkade maskiner för att genomföra åtgärderna, säger Matilda Svensson, våtmarkssamordnare på Länsstyrelsen.

– Just nu har vi en pistmaskin ute och fräser sly och små tallar som kommit upp i Huddunge stormosse i Heby kommun. Beroende på uppdrag har pistmaskinen antingen en fräs monterad framtill, eller ett slåtteraggregat och en uppsamlare som får bort det slagna materialet från våtmarken. Pistmaskinen har ett lägre marktryck än en människa och är därmed anpassad för att kunna köra på de känsliga markerna i våtmarkerna, berättar Linnea Olsson, förvaltare av skyddad natur på Länsstyrelsen.

De åtgärder som det beviljats medel för genom årets våtmarkspengar är bland annat restaurering av rikkärr för att underlätta framtida slåtter, igenläggning av diken i flera naturreservat, restaurering av svämmiljöer i naturreservatet Båtfors, ett flerårigt projekt att återställa hydrologin i Florarna och åtgärder för gölgrodor.

– När våtmarker växer igen konkurreras den rika mångfalden av våtmarksarter ut av arter som är mer anpassade att leva i torra miljöer. Rikkärr är en väldigt artrik miljö och i Uppsala län finns tack vare kalken i marken ovanligt många och stora rikkärr. Det ska vi värna om, säger Matilda Svensson.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss