Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Svartsjuka är inte romantiskt

Svartsjuka är inte romantiskt

Den 1 februari startar den återkommande kampanjen "Svartsjuka är inte romantiskt". Insatsen syftar till att lyfta frågan om killars våld mot tjejer, och våld i ungas partnerrelationer. Årets kampanj riktar sig till vuxna som arbetar med unga för att öka medvetenheten.

Nästan en fjärdedel, eller 23 procent, av tjejer i åldrarna 16–24 år har någon gång utsatts för våld. För killar är siffran 14 procent, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet, BRÅ.

– Det finns olika typer av våld som ofta går in i varandra. Det handlar om psykiskt våld, fysiskt våld och kontroll via digitala medier. I år fokuserar kampanjen på att nå ut till vuxna som finns runt unga och som kan vara ett viktigt stöd för dem, säger Sabina Carlsson, handläggare vid Länsstyrelsen Uppsala län.

"Svartsjuka är inte romantiskt" drivs av länsstyrelserna, Jämställdhetsmyndigheten, Polismyndigheten och stiftelsen 1000 Möjligheter, vilken står bakom den nationella stöd- och kunskapsplattformen ungarelationer.se. I år är det sjunde året som kampanjen drivs.

Årets kampanj startar med en nationell konferens med fokus på våld i ungas partnerrelationer. Konferensen riktar sig till yrkesverksamma som möter unga inom skola, fritid, ungdomsmottagning, socialtjänst, rättsväsende och idéburen verksamhet.

– Vi är många som möter unga i yrkeslivet och som behöver ha kunskap om hur det går att arbeta med frågan. Den här konferensen hoppas vi kan bidra med både kunskap och inspiration, säger Zandra Kanakaris, generalsekreterare 1000 möjligheter.

Relaterat

Kampanjen "Svartsjuka är inte romantiskt" pågår från den 1 februari till den 31 mars. På webbplatsen svartsjukaärinteromantiskt.se finns material, filmer och metodstöd samlat. Webbsidan riktar sig till både unga och yrkesverksamma.

Svartsjukaärinteromantiskt.se Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens arbete för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

Ungarelationer.se – nationell stöd- och kunskapsplattform för att motverka våld i ungas partnerrelationer Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens Facebooksida om Jämställt och jämlikt Uppsala län Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss