Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Klimatklivets stöd till biogas har ökat med 80 procent

Klimatklivet

Klimatklivet har gett mest stöd till biogasproduktion under 2022. 1,8 miljarder kronor har gått till biogas, och det är en ökning med 80 procent sedan förgående år. Biogas för elproduktion inom lantbruket har ökat mest vilket stärker många lantbrukares självförsörjning av el.

Klimatklivet är ett stöd till fysiska investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Klimatklivet har under 2022 beviljat 4,5 miljarder kronor i investeringsstöd. 40 procent har gått till biogasproduktion, 1,8 miljarder, vilket är en ökning med 80 procent sedan förgående år.

Biogas för elproduktion inom lantbruket står för den största delen av ökningen. 790 miljoner kronor har beviljats i stöd till gårdsanläggningar som vill producera el och värme från biogas, sedan det blev möjligt att söka stöd för detta i början av året. Resterande del av stödet till biogas går till övervägande del till transport och industri där den ersätter fossila bränslen.

– Klimatinvesteringarna minskar företagens beroende av fossila bränslen och ökar energieffektiviseringen, det stärker försörjningstryggheten. El från biogas inom lantbruket till exempel, ger bättre förutsättningar för svensk livsmedelsförsörjning, säger Anna Bredberg, chef för Klimatklivsenheten för transporter på Naturvårdsverket.

Laddstationer och minskade utsläpp från lantbruk i Uppsala län

I Uppsala län ökar också intresset för biogasproduktion. Många inkomna ansökningar gäller även andra åtgärder för att minska fossilberoendet i lantbruket genom att köpa in eldrivna arbetsmaskiner eller att byta ut oljeeldade spannmålstorkar mot pellets- eller flispannor.

Dessutom har flera ansökningar gällt stöd till laddstationer vilket möjliggör omställning av transportsektorn. Gemensamt för de åtgärder som aktörer i länet har ansökt om, är att de ger konkreta minskningar av växthusgaser genom fysiska investeringar.

– För att vi ska nå miljömålen och ta ansvar inför kommande generationer måste utsläppen minska drastiskt. Klimatklivet är ett sätt att öka tempot i omställningen. Det är glädjande att se att så många företag och organisationer i Uppsala län vill investera i klimatsmarta lösningar, säger Emma Ejerhed, klimat- och energihandläggare, Länsstyrelsen Uppsala län.

Fakta om Klimatklivet

Klimatklivet är ett stöd till fysiska investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Stödet går till olika typer av åtgärder som ger hög klimatnytta. Bland de nyare åtgärderna finns bland annat vätgasproduktion, elektrifiering av sjöfart, elektrobränslen, laddinfrastruktur, biokolproduktion och åtgärder som skapar cirkulära flöden genom att öka återvinningen av till exempel plast, betong och textil.

Sedan starten 2015 har Klimatklivet beviljat stöd till nya investeringar som förväntas öka svensk biogasproduktion med 1,9 TWh, vilket motsvarar runt 80 procent av dagens produktion på 2,3 TWh. Sammantaget beräknas biogasinvesteringarna minska utsläppen av växthusgaser med 470 000 ton CO2 per år. Det motsvarar ungefär utsläppen från inrikes flyg innan pandemin.

Medlen kommer till största delen från EU:s återhämtningsfond, NextGenerationEU. Investeringsstöd från Klimatklivet ges först och främst till de åtgärder som ger störst, varaktig minskning av växthusgasutsläpp per investerad krona. Sedan starten 2015 har Klimatklivet fördelat 13 miljarder kronor till företag, organisationer och kommuner som ansökt om stöd för klimatinvesteringar. Tillsammans med övrig finansiering har totalt 31,5 miljarder kronor investerats för att minska utsläppen. Stöd ges till både stora och små åtgärder i hela landet. Det största projektet har fått 210 miljoner kronor i stöd.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss