Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt metodstöd ska bidra till att motverka diskriminering utifrån etnicitet och hudfärg

Illustration av sju personer i olika åldrar och med olika etniska bakgrunder. Personerna utför olika arbetsuppgifter.

Illustration: Annefrid Sjöman

Länsstyrelserna har lanserat ett nytt metodstöd, ”Jämlikhet i praktiken – metodstöd för en antirasistisk praktik”. Metodstödet är en praktisk vägledning som hjälper offentliganställda att uppfylla sin skyldighet att i verksamheten motverka diskriminering kopplat till etnisk tillhörighet.

Sedan 2020 har länsstyrelserna ett regeringsuppdrag att utveckla arbetet mot rasism på arbetsmarknaden inom ramen för den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. I uppdraget ingår bland annat att öka kunskapen och medvetenheten bland aktörer på arbetsmarknaden om hur begränsande normer kring hudfärg verkar.

Det är inom det uppdraget som det nya metodstödet har tagits fram. Metodstödet är en utveckling av det som kallas rättighetsbaserat arbetssätt, vilket är en metod som har tagits fram av FN:s utvecklingsorgan för att skydda mänskliga rättigheter i pågående verksamhet. FN:s metod har successivt spridits bland offentliga aktörer.

Många inom offentlig sektor är bekanta med ett rättighetsbaserat arbetssätt utifrån ett könsperspektiv, så kallad jämställdhetsintegrering. När det gäller diskriminering utifrån etnisk tillhörighet har vi inte haft ett lika utvecklat arbete, säger Kitimbwa Sabuni, som är utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm och har varit med att ta fram metodstödet.

Offentliga verksamheter kan få stöd från Länsstyrelsen

I den nationella handlingsplanen mot rasism konstaterar regeringen att rasismen är strukturell. Det innebär att rasistiska handlingar inte alltid är baserade på en individs politiska övertygelse utan kan ske omedvetet. Strukturell rasism får till följd att människor får olika tillgång till rättigheter och möjligheter, makt och inflytande. Enligt grundlagen ska det allmänna motverka diskriminering utifrån hudfärg och etnicitet.

Offentliga verksamheter kan vända sig till länsstyrelsen i sitt län för att få stöd och vägledning i hur man använder metodstödet. Målet är att verksamheter ska utveckla strategier och åtgärder som minskar ojämlikheter i tillgången till rättigheter utifrån hudfärg och etnicitet.

Metodstödet 'Jämlikhet i praktiken' ger svar på frågan hur de antirasistiska perspektiven kan införlivas i en konkret verksamhet, säger Kitimbwa Sabuni.

Publikationen "Jämlikhet i praktiken – metodstöd för en antirasistisk praktik"

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss