Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Final på Landshövdingens turné i skyddad natur

Vreta udd

Under året har landshövding Göran Enander besökt ett skyddat naturområde varje månad för att uppmärksamma betydelsen av skyddad natur. På det avslutande besöket kommer han att besöka två skyddade områden, naturreservaten Hammarskog och Vreta udd i Uppsala. Besöket avslutas med en sammanfattning av naturbesöken för 2022.

Tisdagen den 20 december besöker landshövding Göran Enander Vreta udd, ett av länets äldsta naturreservat, och Hammarskog. Detta är det avslutande besöket i landshövdingens satsning på att besöka ett skyddat naturområde varje månad under 2022. Det första besöket var till Dansarberg i Östhammars kommun i januari, ett naturreservat som hade beslutats bara några veckor tidigare.

– Det har varit intressanta besök där jag förutom fått flera fina naturupplevelser också fått en inblick i förvaltningen av dessa miljöer som involverar många entreprenörer, markägare, arrendatorer, djurhållare och andra samarbetspartner. säger landshövding Göran Enander.

Naturreservaten Vreta udd och Hammarskog ligger jämte varandra vid Vreta i Uppsala kommun. De har väldigt olika syften och föreskrifter. Hammarskog är ett kommunalt naturreservat som förvaltas av Uppsala kommun och Vreta udd är ett statligt naturreservat som förvaltas av länsstyrelsen.

Vandringen kommer att vara genom Toran i naturreservatet Hammarskog. Här guidar Uppsala kommun genom de åtgärder man gjort för att restaurera lövängar och friställa de grova ekarna. Vandringen avslutas vid grillplatsen intill Vreta udd där landshövdingen sammanfattar intrycken från årets tolv besök. Länsstyrelsen kommer att berätta lite om naturreservatet Vreta udd och hur skyddandet av natur har förändrats över tiden.

Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss