Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Pressträff med anledning av energikrisen

Pressträff Länsstyrelsen Uppsala län

På bild från vänster: Staffan Gunnarsson från Energi- och Klimatrådgivningen Uppsala län, Yvonne Ruwaida, affärsstrateg Vattenfall Eldistribution, Göran Enander, landshövding Länsstyrelsen Uppsala län, Joacim Eronen, vd Upplands Energi, Lina Gellermark, vd Energikontoret, Marta Fallgren, miljöchef Region Uppsala.

Under torsdagen den 15 december höll Länsstyrelsen Uppsala län en pressträff med anledning av energikrisen. Det rådande läget med höga elpriser och att Sverige just nu importerar el gör det viktigare än någonsin att alla som kan, både privatpersoner och företag, drar ner på sin elanvändning.

På presskonferensen som leddes av landshövding Göran Enander medverkade olika aktörer med insyn i länets elanvändning.

Joacim Eronen, vd på Upplands energi, ser att elanvändningen har gått ner med 27 procent för de kritiska timmarna som ungefär är mellan klockan 7 och 9 och mellan klockan 16 och 19. De höga timpriserna bidrar till förståelse för att man behöver ladda sin elbil senare på kvällen, och inte under de mest belastade timmarna.

– Vi ser att medvetenheten ökar och att medias rapportering är viktig, säger Joacim Eronen.

Yvonne Ruwaida, affärsstrateg på Vattenfall Eldistribution, bekräftar bilden av att effekttopparna är lägre nu än samma tid tidigare år med lika utetemperatur. Vattenfall Eldistribution är beredd med den lokala marknadsplatsen för minskad elanvändning. Där finns företag och grupper av villaägare beredda att dra ner sin elanvändning när de får signal om det från det regionala elnätet. Det regionala elnätet kan alltså svara på avrop på Svenska kraftnät om det skulle behövas.

Staffan Gunnarsson från Energi- och klimatrådgivningen i länet berättar att deras rådgivning har ökat med 80 procent i höst. Det är framför allt privatpersoner som hör av sig, men även bostadsrättsföreningar och mindre företag. Det finns åtgärder man kan göra omedelbart och åtgärder som tilläggsisolering kan ta längre tid, och behöver ses på flera års sikt.

Lina Gellermark, vd på Energikontoret Mälardalen, beskrev också att många företag enkelt kan minska mellan 10 och 30 procent på sin energianvändning. Energikontoret utgör en kompetensresurs för kommunerna i Mälardalen.

– Vi ser att kommunerna arbetar aktivt med energieffektivisering och att de genomför åtgärder men att de inte riktigt hinner allt som skulle kunna göras. Det saknas helt enkelt folk som arbetar med energifrågan, säger Lina Gellermark.

Marta Fallgren är miljöchef på Region Uppsala som också arbetar aktivt med energieffektivisering. Region Uppsala har minskat sin elanvändning med 7 procent jämfört med förra året, trots att de nu har fått in elbussar som behöver ganska mycket el för sin laddning. Det finns regionala EU-medel som kommer att utlysas 2023 där projekt som bidrar till energieffektivisering kommer att prioriteras.

Landshövding Göran Enander avrundade presskonferensen med att beskriva att Sverige inte ser ut att klara EU:s energieffektiviseringsmål. Göran Enander leder en utredning om energieffektivisering, så kallade vita certifikat, som blir klar i slutet av mars. Utredningen ser att det finns betydande möjligheter till energieffektivering i Sverige. Även nästa vinter kommer att vara utmanande för hela Europa där energifattigdom redan är ett begrepp.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss