Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Forskarna på slottet – tema minskad klimatpåverkan

Foto på Uppsala slott

Foto: Mostphotos.

På fredagen den 9 december är det dags för Forskarna på slottet, med temat minskad klimatpåverkan. Fyra framstående forskare kommer att föreläsa om aktuell forskning inom sina respektive områden.

För elfte gången anordnas Forskarna på slottet. Dagen bidrar till att öka kunskapen och samverkan mellan akademi och övriga samhället. Temat denna gång är minskad klimatpåverkan och ämnen som kommer att lyftas är bland annat senaste rapporten från IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), samspelet mellan byggnader och energisystemet för ökad energi- och resurseffektivitet, batteriernas viktiga roll i klimatomställningen och hållbar matproduktion och konsumtion.

– Vi på länsstyrelsen är mycket glada över att vi lyckats samla dessa duktiga forskare från Uppsala för att belysa en bredd av viktiga klimataspekter. Klimatfrågan berör alla delar av samhället, vilket kommer att speglas i diskussionerna på fredag, säger Anna Karlsson, klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen i Uppsala län som kommer att vara moderator under dagen.

De fyra forskarna som kommer att föreläsa på Uppsala slott är:

Mikael Karlsson, Docent i miljövetenskap, universitetslektor i klimatledarskap, Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet,

Magnus Åberg, Docent och universitetslektor i energisystemanalys vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Uppsala universitet,

Kristina Edström, Professor i oorganisk kemi, Institutionen för kemi, Uppsala universitet

Elin Röös, Universitetslektor vid Institutionen för energi och teknik; Lantbrukets teknik och system, Sveriges lantbruksuniversitet.

Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss