• Eldningsförbud i hela Uppsala län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat att eldningsförbud gäller i hela Uppsala län, från torsdagen den 11 maj 2023 klockan 15.00. Förbudet gäller tillsvidare. The County Administrative Board has decided on a fire ban in Uppsala county, from 3 pm on May 11th 2023, valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Åtgärder mot granbarkborre skyddar natur och gör reservaten säkrare att besöka

Flygbild på en skog skadad av granbarkborrar.

Sedan den torra och varma sommaren 2018 har angreppen från granbarkborre i södra Sverige varit mycket stora och det gäller också i våra naturreservat. Länsstyrelserna arbetar aktivt med bekämpning och använder såväl digital teknik som hundar, drönare och helikopter för att hitta och bekämpa granbarkborre i skyddade områden.

Länsstyrelserna i södra Sverige planerar skötseln av naturreservat efter omfattningen av angreppen och vill vara goda exempel när det handlar om att bekämpa granbarkborrar i dessa områden. Vi försöker minska risken för spridning och samtidigt värna om naturvärden och friluftsliv.

Kunskapen om granbarkborren ökar

Att få effekt av direkta åtgärder är svårt, då det gäller att upptäcka angrepp i tid och snabbt göra bedömningar dels av vad som behöver göras, dels om det går att ta hand om angripet virke.

– Vi har lärt oss mycket och förstår de här insekterna allt bättre. Nu finns det personal på alla berörda länsstyrelser som kan ”tänka som en granbarkborre”. Den stora mängden granbarkborrar är dock fortfarande en utmaning. Under 2022 har det tyvärr blivit allt vanligare att naturvärden går förlorade till följd av de omfattande angreppen, säger Martin Sjödahl Länsstyrelsen Kronoberg, som samordnar länsstyrelsernas rapportering till regeringen.

Åtgärder redovisade för regeringen

Under de senaste åren har länsstyrelsernas bekämpning av granbarkborrar blivit allt intensivare i Sveriges naturreservat. Nu har en sammanställning av länsstyrelsernas åtgärder under 2022 redovisats till regeringen. Förutsättningarna varierar över landet när det gäller omfattningen av angrepp, mängden gran i reservaten och hur de bäst bör skötas. Angreppen började i söder men under 2022 har problemen varit störst längre norrut, i Östergötland och Mälardalen.

En mångfald av metoder ger resultat

Arbetet med kartläggning, rutiner och metoder har utvecklats. Bekämpning sker både förebyggande och direkt. Det förebyggande arbetet kan till exempel vara att få undan vindfällda granar, placera ut granbarkborrefällor eller att ta bort gran där angrepp kan befaras. Alla länsstyrelser har ändrat arbetssätt och är noga med att inte lämna gran med bark när de gör åtgärder.

– I Uppsala län har angreppen ökat under 2022. I arbetet med åtgärder har vi särskilt fokus på de oerhört artrika kalkbarrskogar som det finns förhållandevis gott om i östra och norra delen av länet. Det är också en naturtyp som Uppsala län har ett särskilt ansvar att bevara. Genom inventering med bl a helikopter vet vi var angreppen finns och kan sätta in åtgärder som där de gör störst nytta, säger Sara Overud Wissman, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Uppsala län.

Fokus på säkerhet i reservaten

När granbarkborren angriper granar uppstår nya problem. Stora döda träd som står vid leder och vägar kan göra det farligt att vistas i vissa områden. Under 2022 har en allt större del av länsstyrelsernas resurser använts för säkerhetsarbetet.

Vårt fokus är att det ska vara säkert att besöka naturreservat. Därför har varningsskyltar satts upp på vissa ställen och en del leder har varit tvungna att stängas temporärt.

– Döda träd finns på sina håll i stor mängd och de ramlar förr eller senare. Då är det bäst om vi kan fälla dem säkert. Oavsett hur det går för granbarkborren kommer vi att ha ett omfattande behov av säkerhetsåtgärder även kommande år, menar Martin Sjödahl.

Kontakt