Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kartläggning visar: Brister i tillgången till kontanter

Bild på sedlar från en bankomat

Foto: Michael Erhardsson/Mostphotos.

Möjligheten att ta ut kontanter, betala räkningar över disk och möjligheten för föreningar och företag att lämna ifrån sig dagskassa har ytterligare försämrats i Uppsala län. Tillgången är inte längre tillfredsställande. Det visar en nationell och en regional rapport som länsstyrelserna presenterar för regeringen den 1 december, ”Bevakning av grundläggande betaltjänster 2022”.

Möjligheten att nyttja de grundläggande betaltjänsterna har försämrats i länet och fler personer har fått längre resväg till tjänsterna. Det är tjänsterna kontantuttag, betalningsförmedling som innebär att betala räkningar över disk, och dagskassehantering. Bedömningen är att tillgången inte längre når upp till det politiska målet att alla ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser.

– De som inte kan eller vill vara digitala, de som bor i ytterområden eller på landsbygderna, har inte en tillgång till betaltjänster som bedöms vara tillfredsställd. Det gäller även alla invånare vid händelse av en kris eller om den digitala infrastrukturen slås ut, säger Ted Bergman, processledare för grundläggande betaltjänster på Länsstyrelsen Uppsala län.

Betaltjänster finns mestadels kvar centralt i kommuners centralorter. Sju platser för kontantuttag, en för dagskasseinsättning och åtta platser för betalningsförmedling har försvunnit sedan förra året. I Älvkarleby kommun saknas helt möjligheten att betala räkningar över disk och kommunen har inget fysiskt bankkontor. I Knivsta och Älvkarleby kommuner är situationen sårbar vad gäller dagskassehantering då det endast finns en plats i respektive kommun.

– Situationen i omvärlden har gjort tillgången till betaltjänster till en krisberedskapsfråga. Den bristande tillgången har nått en kritisk nivå. Särskilt då möjligheterna att gå in med stödinsatser har försämrats, säger Alexander Sperl, processledare för grundläggande betaltjänster på Länsstyrelsen Uppsala län.

I år gör 15 av 21 länsstyrelser bedömningen att tillgången till grundläggande betaltjänster inte är tillfredsställande för privatpersoner i allmänhet. Det är en stor skillnad jämfört med förra årets då 3 av 21 länsstyrelser gjorde samma bedömning.

Bevakningsrapport av grundläggande betaltjänster 2022 från Länsstyrelsen Uppsala län Pdf, 221.5 kB.

Bevakningsrapport av grundläggande betaltjänster 2022 från Länsstyrelserna Länk till annan webbplats.

Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten:

Länsstyrelsen Uppsala län bedömer att tillgången till de grundläggande betaltjänsterna inte längre är tillfredsställande i länet. Möjligheten till kontantuttag, betalningsförmedling och dagskassehantering har försämrats och fler har fått längre till tjänsterna.

 • Betaltjänster finns nu mestadels kvar endast centralt i kommuners centralorter.
 • Antalet platser för kontantuttag fortsätter minska i länet. Likaså syns en klar minskning av platserna för dagskasseinlämning. Där står Knivsta och Älvkarleby kommuner ut som sårbara med endast en plats var.
 • Platser för betalningsförmedling fortsätter minska i länet, och i Älvkarleby kommun saknas möjligheten att betala räkningar över disk helt. Det finns inte längre någon privat aktör som erbjuder tjänsterna.
 • Under 2022 har föreningar och företag rapporterat att de upplever det vara dyrt och krångligt att lämna ifrån sig dagskassor. Swish uppfattas som en bra tjänst förutom vid mindre belopp.
 • Äldreföreningar och funktionsrättsrörelsen ser fortsatt behov av möjligheter till kontant betalning men att förutsättningarna för detta blir sämre då färre tar emot kontanter. Det är särskilt ett stort problem för personer med intellektuell funktionsnedsättning.
 • I december 2021 stängde det sista fysiska bankkontoret i Älvkarleby kommun och med det försvann möjligheten till betalningsförmedling i kommunen.
 • Under 2022 har länsstyrelsen gjort en analys om effekten av att bankkontor i Älvkarleby kommun stängt och en analys över kontantbetalning i parkeringsautomater. En utredning pågår om etableringen av en insättnings- och uttagsautomat i Östhammars kommun.
 • Länsstyrelsen Uppsala län bedömer att tillgången till de grundläggande betaltjänsterna riskerar att fortsätta försämras i länet.

Om uppdraget: bevakning av grundläggande betaltjänster

Riksdagen beslutade 2007 att lagen om grundläggande kassaservice skulle avskaffas. Därmed avvecklades Svensk Kassaservice AB som utförde kassa-, bank- och plusgirotjänster. Den tidigare lagen om grundläggande kassaservice ersattes av det av riksdagen beslutade politiska målet att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser. Med grundläggande betaltjänster avses tjänster för att:

 • sköta betalningsförmedling, exempelvis betala räkningar
 • ta ut kontanter
 • sätta in dagskassor på bankkonto för företag och föreningar.

Länsstyrelserna har sedan 2009 i uppdrag att bevaka hur de grundläggande betaltjänsterna motsvarar samhällets behov.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss