Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingen inviger ett nytt tillgängligt utflyktsmål

Foto på utflyktsmål ovanfrån.

Foto på Gåsholmen, varav en del av den tillgängliga platsen är utformad som en gås. Foto: Teddy Tägtström/Holmgrens bygg

På tisdagen den 29 november inviger landshövding Göran Enander ett nytt utflyktsmål på Gåsholmen i Aspnäs naturreservat. Länsstyrelsen har gjort platsen mer tillgänglig för besökare med särskild hänsyn till personer med olika funktionsvariationer. Besöket är en del av landshövdingens arbete med att besöka ett skyddat naturområde varje månad.

På Gåsholmen finns nu hårdgjorda ytor, trädäck, möbler, eldstad och en mulltoa med hög tillgänglighet. Från parkeringen vid Aspnäs gårdskyrka leder en hårdgjord gångväg ner till Gåsholmen. Under invigningen kommer anläggningen att testas med rullstol av Upplandsstiftelsens testpatrull.

– Jag har träffat testpatrullen förut och det ska bli spännande att höra vad de har att säga om Gåsholmen. Vi är förstås angelägna om att anläggningen ska vara funktionell för så många som möjligt. Att förbättra tillgängligheten i våra naturreservat innebär konkreta åtgärder som länsstyrelsen kan arbeta med för ökad jämlikhet och folkhälsa, säger landshövding Göran Enander.

Aspnäs naturreservat i Heby kommun är sedan tidigare ett populärt utflyktsmål. Hit kommer besökare året runt för att vandra i blomsterrika betesmarker, skåda fågel eller åka skridskor. Länsstyrelsen Uppsala län har förvaltat Aspnäs naturreservat sedan 2007.

– Vi insåg tidigt att det fanns goda möjligheter och anledningar till att välja Aspnäs och Gåsholmen för en sådan här anläggning. Vi har läget vid Tämnarens strand, den flacka terrängen, det lokala engagemanget och det fina samarbetet med Svenska kyrkan och markägaren i reservatet. Utan dem hade det inte varit möjligt och det känns nu fantastiskt att projektet är färdigt. Jag tror att det blir ett lyft för hela området, säger Ronald Jildmalm, förvaltare på länsstyrelsen och ansvarig för projektet.

Under 2022 besöker landshövdingen ett reservat eller Natura 2000 område varje månad i syfte att lyfta fram vikten av att skydda natur. Länsstyrelsen Uppsala län förvaltar 148 av länets 190 naturreservat. Naturvärdena i de skyddade områdena är en viktig tillgång för samhället på flera sätt. 

Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss