Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Aktörer lovar genomföra åtgärder för länets miljö

Aktörer som tecknar hållbarhetslöften vid löftesceremonin 2022

Överst till vänster löftestecknare från SLU, överst till höger från Sjöutsikt Sverige AB, nederst till vänster från Öregrunds golfklubb och nederst till höger från Fresenius Kabi

För att nå de nationella miljömålen och förbättra miljötillståndet i länet måste ambitionsnivån höjas och takten i åtgärdsarbetet öka. Den 25 november samlades regionala aktörer på Uppsala slott för att stärka och synliggöra det arbete som görs i länet.

Ett femtiotal samhällsviktiga aktörer i Uppsala län har tidigare tecknat så kallade hållbarhetslöften för minskad klimatpåverkan, för biologisk mångfald och förbättrad vattenkvalitet. Under en ceremoni på Uppsala slott lovade ytterligare fyra parter att genomföra konkreta åtgärder på miljöområdet.

Hälso- och sjukvårdsföretaget Fresenius Kabi förbinder sig att arbeta med vattenbesparande åtgärder och att minska utsläpp av miljöskadliga ämnen. Fresenius Kabi ska även genomföra insatser för fossilfri arbetspendling och för minskad energi- och effektanvändning. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ska bland annat arbeta med resurseffektiv vattenanvändning, kunskap och inspiration kring vatten som resurs.

Sjöutsikt AB ska arbeta med att minska belastning av övergödande ämnen samt öka kunskap och förståelse kopplat till näringsämnens påverkan på vattenmiljöer. Öregrunds golfklubbs hållbarhetslöfte innehåller åtgärder för att minska utsläpp av övergödande ämnen från avloppsvatten.

– Det är viktigt att vi håller uppe tempot i miljöarbetet. Arbetet med hållbarhetslöften kommer att intensifieras ytterligare inför nästa år, säger Uppsala läns landshövding Göran Enander.

Hållbarhetslöften är en del i Länsstyrelsen Uppsala läns arbete med ”Färdplan för ett hållbart län”, regionala åtgärdsprogram för att uppnå miljömålen. Under 2022 och 2023 pågår arbetet med att ta fram ett fjärde program med åtgärder för hållbar samhällsutveckling. Bland de aktörer som tecknat hållbarhetslöften hittills finns Region Uppsala, länets samtliga kommuner, företag och organisationer, och många av dessa deltog under årets ceremoni.

Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss