Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillsyn av handel med ål och ålprodukter under december

Ål i marin miljö

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för handeln med levande ål och produkter av ål. Under december månad genomförs tillsyn av ålprodukter som säljs inom Uppsala län. I Sverige råder ett generellt ålfiskeförbud men det finns vissa undantag för bland annat yrkesfiskare. Länsstyrelsen har i uppdrag att kontrollera att lagen efterlevs vid handel med ål.

För att skydda de mest hotade arterna och den biologiska mångfalden har flera av världens länder kommit överens om att begränsa handeln med dem. Överenskommelsen kallas CITES-konventionen (The Convention on International Trade in Endagered Species of wild fauna and flora). Utifrån CITES-överenskommelsen måste laglig grund vara styrkt för att få handla med ål. Det är Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för att CITES efterlevs.

I Sverige råder ett generellt ålfiskeförbud men det finns fortfarande ett antal yrkesfiskare som med särskilt tillstånd från Havs- och vattenmyndigheten får fiska ål. Förbudet från att fiska ål är även undantaget fritidsfiske i vissa vattenområden där ålen inte kan vandra ut till kusten på grund av nedströms belägna vattenkraftverk. Denna ål är förbjuden att säljas.

Som kund kan du bidra till att minska olaglig handel med ål genom att

  • Fråga om ålen är lagligt fångad.
  • Avstå från köp om du misstänker olagligt fiske.
  • Tipsa länsstyrelsen om du misstänker olagligt fiske.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss