• Eldningsförbud i hela Uppsala län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat att eldningsförbud gäller i hela Uppsala län, från torsdagen den 11 maj 2023 klockan 15.00. Förbudet gäller tillsvidare. The County Administrative Board has decided on a fire ban in Uppsala county, from 3 pm on May 11th 2023, valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Anpassningar avgörande för att klara framtida skyfall

Fyrisån översvämmad i centrala Uppsala.

Ett förändrat klimat hotar samhällen, infrastruktur och företag. I Uppsala är det stor risk för betydande skador i samband med översvämningar. För att skydda bebyggelse krävs förbyggande insatser, vilket är temat för länsstyrelsens årliga bostadskonferens.

2018 drabbades centrala Uppsala av ett kraftigt skyfall. Enligt SMHI:s klimatscenarier kommer händelser som denna att bli allt vanligare i takt med att klimatförändringarna ökar. I delar av Uppsala län är det förhöjd risk för översvämningar. Höga flöden i Fyrisån kan orsaka stora skador på egendom, fastigheter och infrastruktur.

För att undvika materiella skador och stora ekonomiska kostnader behövs förebyggande åtgärder, både på samhälls- och individnivå. Det kan exempelvis vara att planera för parker som kan ta emot stora vattenmängder, anlägga våtmarker uppströms och att flytta elinstallationer från källarplan.

– Klimatförändringarna är här nu, och de kommer att bli värre i framtiden. Vi behöver vidta åtgärder i dag för att minimera skador så långt det går. Det handlar om stora risker och mycket pengar. Det finns stora vinster i att klimatanpassa, säger Daniel Öman, samordnare för klimatanpassning på Länsstyrelsen Uppsala län.

Torsdagen den 24 november håller Länsstyrelsen Uppsala län sin återkommande bostadskonferens med temat klimatanpassning. Under konferensen ger Länsförsäkringar Uppsala en bild av de höga, och ökande, kostnaderna för översvämningsskador. Bolagets naturskadesamordnare Susanna Fagerberg beskriver också de ekonomiska konsekvenserna av skyfallet 2018.

Även Länsstyrelsen Gävleborg deltar med en genomgång av de slutsatser som dragits efter översvämningarna i Gävle 2021. Skyfallet ledde till skador för miljardbelopp.

Slutligen ger Riksbyggen konkreta råd till fastighetsägare som vill påbörja sitt klimatanpassningsarbete.

– Krafttag behövs, och fokus måste flyttas från planering till genomförande. Samhället måste jobba med ansvarsfördelning, organisering och styrmedel för att de nödvändiga insatserna ska bli av, säger Daniel Öman.

Kontakt