• Eldningsförbud i hela Uppsala län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat att eldningsförbud gäller i hela Uppsala län, från torsdagen den 11 maj 2023 klockan 15.00. Förbudet gäller tillsvidare. The County Administrative Board has decided on a fire ban in Uppsala county, from 3 pm on May 11th 2023, valid until further notice.

Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Friska djur behöver inte antibiotika

En katt som hålls av en veterinär.

Foto: Mostphotos.

På fredag den 18 november startar antibiotikaveckan som är ett initiativ av Världshälsoorganisationen, WHO. Det är en årlig kampanj med fokus på att uppmärksamma pandemin med bakterier motståndskraftiga mot antibiotika. Länsstyrelsen bidrar på olika sätt i arbetet med att hålla djuren friska så att de inte behöver antibiotika och medverkar också i aktiviteter som ser till att antibiotika används ansvarsfullt när det verkligen behövs.

Under en vecka uppmärksammar Länsstyrelsen, Världshälsoorganisationen och andra myndigheter och aktörer antibiotikaveckan. Syftet är att höja medvetenheten om att skydda antibiotikan så att dessa viktiga mediciner och läkemedel kan användas när de verkligen behövs. Överdriven och felaktig användning av antibiotika riskerar annars att bidra till spridningen av motståndskraftiga bakterier.

– Det är viktigt att spara på antibiotikan till när den verkligen behövs. När människor och djur blir sjuka ska antibiotikan vara verksamt. I Sverige arbetar både myndigheter och näring sedan många år tillbaka förebyggande med god djurhållning för att djuren ska vara friska och inte behöva behandling i onödan, säger Lena Malm, länsveterinär på Länsstyrelsen i Uppsala län.

Länsstyrelsen bidrar i arbetet för friska djur genom arbetet med djurskyddskontroller. Ett annat uppdrag är att vi kontrollerar att antibiotika och andra läkemedel utskrivna av veterinärer används rätt hos djuren på gårdar. Länsstyrelsen arbetar också aktivt med information och kontroller av vårdhygienen hos veterinärkliniker. Detta bidrar till att antibiotika används ansvarsfullt men också till att spridningen av motståndskraftiga bakterier kan begränsas.

– Det finns viktiga basala hygienrutiner även inom djursjukvården för att skydda mot spridning av resistenta bakterier. Det gäller all djursjukvård av djur oavsett klinik. Om något djur har motståndskraftiga bakterier ska smittan inte spridas till andra djur på veterinärkliniken eller via veterinärer eller andra människor som har kontakt med djuren på olika sätt, säger Lena Malm.

Världshälsoorganisationen klassar spridningen av motståndskraftiga bakterier som ett globalt hot och en pandemi. Sveriges användning av antibiotika är låg internationellt sett, och därför har vi en lägre förekomst av resistenta bakterier. Hos våra husdjur så förekommer dock då och då att till exempel hundar och hästar drabbas av bakterien MRSA, som är Motståndskraftiga gula stafylokocker vilken också kan smitta människor.

Skydda antibiotikan

Kampanjen Skydda antibiotikan samordnas av Folkhälsomyndigheten, och bakom kampanjen står 26 myndigheter och organisationer. Syftet är att sprida kunskap om hur antibiotikan kan skyddas, samt vad varje enskild individ kan göra i arbetet. Bland delaktiga myndigheter finns Länsstyrelserna, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Kontakt