Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länets riksdagsledamöter träffades på slottet

Länets riksdagsledamöter porträtterade tillsammans med landshövding Göran Enander på Uppsala slott.

Den 14 november samlade Länsstyrelsen i Uppsala län för första gången efter valet länets riksdagsledamöter för en träff på Uppsala slott. Landshövdingen inledde träffen med aktuella frågor för Uppsala län, som att länet nu passerat 400 000 invånare.

– Länsstyrelsen samlar traditionsenligt länets riksdagsledarmöten till träffar två gånger per år för att lyfta aktuella frågor som är av vikt för länets utveckling, säger landshövding Göran Enander.

Riksdagsledamöterna David Perez (SD), Lars Wistedt (SD), Inga-Lill Sjöblom (S), Fredrik Ahlstedt (M), Catarina Deremar (C ), Jacob Risberg (MP), Mikael Oscarsson (KD), Ardalan Shekarabi (S), Stefan Olsson (M) och Sanne Lennström (S) deltog på Uppsala slott. Gustaf Lantz (S), Ilona Waldau (V) och Lina Nordquist (L) hade förhinder.

Landshövdingen berättade bland annat att länet nu passerat 400 000 invånare och att länet har en kraftig befolkningstillväxt. Han gav en lägesbild av hur det går med fyrspårsavtalen samt informerade om att länsstyrelsen fortsatt har uppdrag att lämna lägesbilder till regeringen kring Ukrainakriget och inflödet av flyktingar enligt massflyktsdirektivet. Landshövdingen informerade även om att Uppsala län har utsett en ny landskapsmåltid.

Därefter presenterade länsstyrelsens energi- och klimatstrateger Aino Inkinen och Anna Karlsson det utredningsuppdrag som Länsstyrelsen i Uppsala län har genomfört på regeringens uppdrag. Uppdraget handlar om att ta fram förslag på åtgärder för att öka takten i det regionala och det lokala klimatomställningsarbetet. Utredningen ska bli ett underlag till regeringen i arbetet att ta fram en ny klimatpolitisk handlingsplan. I utredningen lämnas tio huvudförslag som ska skapa förutsättningar för att nå målen med minskade utsläpp till 2045.

Därefter gjordes dragningar av länsstyrelsens utvecklingsstrateg Peter Huotila, krisberedskapshandläggare Anders Leijon och energi- och klimatstrateg Anna Karlsson om eleffektfrågor och den samverkan som påbörjades 2017 för att undvika framför allt brist på eleffekt i länet. Det är den så kallade #Uppsalaeffekten. Riksdagsledamöterna informerades även om det arbete som pågår inom Styrel, där prioriteringar görs för att minska samhällskonsekvenserna vid en eleffektbrist ifall Svenska kraftnät tvingas beordra en så kallad manuell förbrukningsfrånkoppling.

Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss