• Eldningsförbud i hela Uppsala län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat att eldningsförbud gäller i hela Uppsala län, från torsdagen den 11 maj 2023 klockan 15.00. Förbudet gäller tillsvidare. The County Administrative Board has decided on a fire ban in Uppsala county, from 3 pm on May 11th 2023, valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu pågår älgjakten

Älg i skogen

Årets älgjakt i Uppsala län är mellan den 8 oktober 2022 och den 31 januari 2023 inom älgskötselområden och licensområden. Foto: Mostphotos.

För Uppsala län började älgjakten den 8 oktober 2022 och slutar den 31 januari 2023 inom älgskötselområden och licensområden. För oregistrerade områden pågick jakten mellan 8 och 12 oktober.

Datumen för älgjakt är fasta datum och länsstyrelsen fattar sedan hösten 2021 inte längre årliga beslut om jakttider. Den tidigare möjligheten till februarijakt är alltså borttagen. 

Du som vill ge dig ut i skog och mark under älgjakten kan göra det. Jägarna vet att andra rör sig i skogen och tar stor hänsyn till det. Under en stor del av året kan du stöta på jägare ute i naturen, då flera arter har en lång jakttid. Den mest intensiva jaktperioden är oftast under de första veckorna av älgjakten och under helger.

– För att synas bättre när du är ute i skogen kan du klä dig färgglatt eller med reflexväst. Det är också viktigt att inte medvetet störa pågående jakt. Ett enkelt sätt att undvika det är att prata med jägare som man möter i skogen och höra sig för om var jakt bedrivs just den dagen, och utifrån det välja ett annat område att gå just den dagen, säger Sebastian Olofsson, vilthandläggare på Länsstyrelsen i Uppsala län.

Under årets jaktsäsong 2022/23 planeras det fällas mellan cirka 1 700 och 1 800 älgar i Uppsala läns förvaltningsområden. Förra året fälldes drygt 1 600 älgar, vilket är en minskning jämfört med tidigare år. Fällda älgar ska rapporteras till länsstyrelsen senast 14 dagar efter fälldatum.

Målet med älgförvaltningen i länet är att ha en livskraftig älgstam av hög kvalitet som är i balans med betesresurserna. För att hitta den balansen arbetar jägare och markägare tillsammans för att bedöma hur mycket älg som bör fällas.

Möjlighet att skydda sin jakthund mot rovdjursangrepp

För de jägare som jagar i vargrevir kan det innebära en extra stor oro att släppa sin jakthund lös i skogen. Länsstyrelsen har möjlighet att ge bidrag till skyddsväst för hund som skyddar mot vargangrepp, och prioriterar då sökanden som jagar i befintliga vargrevir. Enligt § 28 i jaktförordningen finns det också möjlighet att skydda en jakthund från rovdjursangrepp.

Läs mer om hur du söker bidrag för skyddsväst till hund

Förhindra spridning av viltsjukdomar under jakten

Under jakten kan du bidra till att förhindra smittspridning av afrikansk svinpest. Detta gör du genom att rapportera självdöda vildsvin till Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, undvika att slänga rester från matsäcken i naturen och att noggrant rengöra jaktkläder och utrustning efter eventuell jakt utomlands. Du kan också hjälpa till i sjukdomsövervakningen genom att rapportera in fynd av andra självdöda djur, som rådjur, älg och kronhjort till SVA.

Kontakt