Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Klimatdialogen – utbildning för beslutsfattare inom Färdplan för ett hållbart län

Klimatdialogens tre pass – transport, energi och konsumtion

Länets chefer och politiker inom kommun och region bjuds in till en utbildning om klimat- och energifrågor. Utbildningen har tagits fram av regionala aktörer i samverkan som en del av arbetet med Färdplan för ett hållbart län.

Utbildningen är en del av arbetet inom ”Färdplan för ett hållbart län – åtgärdsprogram för minskad klimatpåverkan” och riktar sig till en bred målgrupp av beslutsfattare såsom chefer och politiker inom kommun och region. Utbildningen har arbetats fram av Länsstyrelsen i Uppsala län, Energikontoret Mälardalen, BioDriv Öst, Enköpings kommun, Naturskyddsföreningen och LRF Mälardalen.

Utbildningen erbjuds i två omgångar, där varje omgång är uppdelad i tre avsnitt som behandlar

  • transporter
  • energi
  • konsumtionsrelaterade utsläpp.

Den första omgången av klimatdialogerna genomförs i november och december 2022, den andra planeras till mars 2023.

Transporter står för en betydande del av utsläppen i Uppsala län och åtgärder behövs för att minska antalet transporter och för att ställa om fordonsflottan till förnybara drivmedel. Under transportpasset får deltagarna lära sig mer om vilka möjligheter och ansvar man har som en offentlig aktör. Energieffektivisering är idag en högaktuell fråga och under Klimatdialogens energipass får deltagarna ökade kunskaper samt tips på vad man kan göra för att spara på energi och kapa effekttoppar. I konsumtionspasset tas ett flertal områden som är viktiga för kommunal och regional verksamhet upp, såsom livsmedel, upphandling och förbrukningsvaror i plast.

Inbjudan till utbildningarna skickas ut till länets kommuner och Region Uppsala. Vid frågor eller önskan om att delta, kontakta Aino Inkinen eller Anna Karlsson.

E-post till Aino Inkinen

E-post till Anna Karlsson

Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för att nå miljömålen

Uppsala läns ”Färdplan för ett hållbart län” bidrar till att uppnå de nationella miljömålen genom en serie av fyra regionala åtgärdsprogram som tas fram i bred samverkan med länets aktörer.

Varje åtgärdsprogram samlar prioriterade åtgärder för länets aktörer inom ett temaområde. Programmens temaområden är:

  • Minskad klimatpåverkan
  • Ekosystem och biologisk mångfald
  • Vatten
  • Samhällsutveckling

För att stärka och synliggöra genomförandet av färdplanens åtgärdsprogram bjuder länsstyrelsen in aktörer i länet till att teckna hållbarhetslöften och därmed åta sig att genomföra ett antal åtgärder ur ett eller flera av de regionala åtgärdsprogrammen.

Läs mer på:

Åtgärdsprogram inom miljömål | Länsstyrelsen Uppsala (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt