• Eldningsförbud i hela Uppsala län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat att eldningsförbud gäller i hela Uppsala län, från torsdagen den 11 maj 2023 klockan 15.00. Förbudet gäller tillsvidare. The County Administrative Board has decided on a fire ban in Uppsala county, from 3 pm on May 11th 2023, valid until further notice.

Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tre länsstyrelser i gemensam informationskampanj mot köp av sexuella tjänster

En familj där pappan är målad svart. Text i bild: Familjefar och sexköpare?

Syftet med kampanjen, som startade den 18 oktober, är att motverka efterfrågan på köp av sexuella tjänster. Målet är också att öka medvetenheten om prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Länsstyrelserna i Gävleborgs, Uppsalas och Västmanlands län tar gemensamma krafttag.

Människohandel för sexuella ändamål är ett allvarligt brott mot de mänskliga rättigheterna. Länsstyrelserna har i uppdrag att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Länsstyrelserna ska särskilt prioritera insatser för att motverka efterfrågan av köp av sexuella tjänster. 9,4 procent av Sveriges manliga befolkning har någon gång köpt sex och det är främst killar och män som köper sexuella tjänster.

– Det är en kränkning av den enskildes rätt att få bestämma över sitt liv och sin kropp och ett hinder för social jämlikhet och jämställdhet mellan könen. Killar och män utnyttjas i prostitution och människohandel för sexuella ändamål, men övervägande är det flickor och kvinnor som utnyttjas, där kvinnokroppen blir en handelsvara, säger Helena Svensson, Enheten för social hållbarhet, Länsstyrelsen i Uppsala län.

Ensamkommande, saknade barn och kvinnor är särskilt utsatta för människohandel, övergrepp och sexuell exploatering i det kaos som uppstår när krig bryter ut och många människor flyr.

– Den som köper sex begår ett brott och kan dömas för det, avslutar Helena Svensson.

Spridning av kampanjen

Kampanjen kommer att spridas på sociala medier och på digitala skärmar runtom i länen. Målgruppen är allmänheten, med ett särskilt fokus på sexköpare eller potentiella köpare av sexuella tjänster. En annan viktig målgrupp är yrkesverksamma, ideella organisationer och politiskt engagerade som kan bidra till att sprida kampanjen

Vi kommer publicera en film i veckan på vår Facebook-sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Sprid gärna filmer och inlägg. Allt för att hjälpa till att öka kännedom om kampanjen våra i sociala medier.

Kampanjen är framtagen av Länsstyrelsen Östergötland i samarbete med Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Polismyndigheten i Polisregion Öst och Novahuset.

Kontakt