Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Unik övärld i naturreservatet Båtfors

 Grupp som besöker Båtfors vid Dalälven

Besöket i Båtfors var tillsammans med Sara Sjödal, kommunstyrelsens ordförande i Tierps kommun och Katrin Jakobsson, föreslagen kommunstyrelseordförande i Älvkarleby kommun.

Under tisdagen har landshövding Göran Enander besökt naturreservatet Båtfors i Dalälven. Besöket ingår i landshövdingens satsning att besöka ett skyddat naturområde varje månad. Vandringen gick genom naturskog, över ängar och älvfåror tillsammans med Sara Sjödal, kommunstyrelsens ordförande i Tierps kommun och Katrin Jakobsson, föreslagen kommunstyrelseordförande i Älvkarleby kommun.

– Reservatet är av europeisk toppklass och det är en fascinerande miljö med mycket höga naturvärden. Båtforsområdet är som en mosaik av öar och holmar, omgivna av forsar och lugnare strömmande vatten, säger Göran Enander, landshövding i Uppsala län.

Naturreservatet Båtfors är beläget i Dalälven, i Tierp och Älvkarleby kommun. Under besöket har reservatets unika naturmiljö varit i fokus. Här i det flacka landskapet har älven haft möjlighet att skapa öppna fjärdar och förgrenade älvsträckor som tillsammans med älvens tidigare översvämningar skapat naturligt öppna ängar och skogar med en stor rikedom av ädla lövträd.

Båtforsområdet är mycket artrikt och det har här noterats runt 250 rödlistade arter och ytterligare många fler som också är skyddsvärda. Den höga luftfuktigheten och orördheten på öar och holmar har givit många arter livsrum. Men på grund av regleringen av Dalälven hotas bland annat de värdefulla svämskogarna genom att gran växer in i de lövrika områdena.

– Vi jobbar därför återkommande med restaurering av svämskogar, som är en nationellt prioriterad naturtyp. Just nu planerar vi för åtgärder som ska genomföras i vinter med stöd av den nationella våtmarkssatsningen, säger Ingemar Lindquist, naturbevakare på Länsstyrelsen i Uppsala län.

Dalälven är en av få utbyggda älvar i Sverige där det är möjligt att återetablera ett livskraftigt vildlaxbestånd och samtidigt fortsätta bedriva storskalig vattenkraft. Länsstyrelsen samverkar med verksamhetsutövarna i deras arbete med att ta fram förslag på åtgärder som bland annat syftar till att återskapa ett vildlaxbestånd.

– Båtfors var historiskt ett av de viktigaste reproduktionsområdena för lax i Dalälven och så mycket som 30 procent av laxarna lekte här. Under de kommande omprövningarna av vattenkraften finns goda möjligheter att genomföra de miljöåtgärder som krävs för att laxen åter ska kunna reproducera sig här, säger Joel Berglund, handläggare på Miljöstrategienheten vid Länsstyrelsen i Uppsala län.

Läs mer om naturreservatet Båtfors

Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss