Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Forskarna på slottet

Landshövdingen talar på Uppsala slott

Evenemanget Forskarna på slottet hölls torsdagen den 2 juni på Uppsala slott, vilket var det elfte tillfället sedan evenemanget skapades. Temat utgick ifrån prioriterade områden för Rådet för social hållbarhet och var: Hur skapar vi bättre förutsättningar för en stärkt social hållbarhet? Hur får vi bättre hälsa, trygghet och goda livsvillkor?

Rådet för social hållbarhet samlar offentliga aktörer i Uppsala län i syfte att skapa struktur och systematik i länets arbete för social hållbarhet. Styrkan med rådet är flernivåsamverkan som innefattar kommun, region och stat. Rådet är ett av tre råd som Länsstyrelsen Uppsala län samordnar och tagit initiativ till.

De fyra forskarna som under torsdagen delade med sig av sina expertområden var Inna Feldman som visade på vilka samhällsekonomiska vinster kommuner, region och stat kan göra när vi arbetar med systematiska preventiva insatser under en lång tid. Hon påminde oss om att kostnader för preventiva insatser ska ses mer som en investering än en kostnad.

Clara Iversen berättade om sin forskning om empatins betydelse för samtalsstödet på suicidpreventionslinjer. Forskare Lena Berg talade om vikten att arbeta med våldsprevention på bred front och om vikten att ha kunskap om destruktiva maskulinitetsnormer i det våldspreventiva arbetet.

– Vi behöver arbeta mer med kunskap om destruktiva maskulinitetsnormer. Det är viktigt att även beslutsfattare får ta del av hur data i de lokala lägesbilderna kan ha ett mer jämställt perspektiv, säger landshövding Göran Enander.

Anders Östlund avslutade dagen med statistik kring brottslighet och trygghet och visade siffror på antal skjutningar och brott i den offentliga miljön i relation till antal fall med våld mot kvinnor som sker i hemmet, där det senare är mycket vanligare. Anders Östlund ifrågasatte varför trygghetsbegreppet ofta enbart ser till vad som händer på gator och torg, där män ofta är offer, vilket innebär ett stort jämställdhetsproblem eftersom våld mot kvinnor är ett mer omfattande problem.

Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss