Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sex nya civilområden inrättas

Civilförsvarsområden

Den 1 oktober inrättas sex nya civilområden i Sverige. Syftet är att återuppbygga, stärka och kraftsamla totalförsvaret. Reformen innebär bland annat att tio statliga myndigheter får ansvar för varsin beredskapssektor och att Sveriges 21 länsstyrelser delas in i sex geografiska civilområden.

De sex civilområdena är Norra, Mellersta, Östra, Sydöstra, Västra och Södra. Länsstyrelsen i Uppsala ingår i det mellersta civilområdet tillsammans med länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Värmland, Västmanland och Örebro. För varje civilområde finns en ansvarig länsstyrelse där landshövdingen är civilområdeschef. För det mellersta civilområdet är det länsstyrelsen i Örebro län.

Arbetet med civilt försvar bygger på samhällets befintliga krisberedskap där Länsstyrelsen samordnar länets krisberedskap före, under och efter en samhällsstörning.

Länsstyrelsen i Uppsala län har fortsatt det geografiska områdesansvaret och samordnar planeringen och förberedelserna för det civila försvaret i länet och samverkar med Försvarsmakten i totalförsvarsplaneringen. Vi stödjer också kommuner och regioner i arbetet med civilt försvar. Det innebär bland annat att vi erbjuder kompetenshöjning inom totalförsvar och stöd i arbetet med säkerhetsskydd och krigsorganisation.

Mer information om civilt försvar

Kontakt