Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Höstutflykt med landshövdingen i naturreservatet Bolstan-Vad

Foto på svampen Violgubbe.

Svampen Violgubbe är en sällsynt svamp, och den trivs bra i Bolstan-Vads kalkbarrskog.

Onsdagen den 28 september besöker landshövding Göran Enander naturreservatet Bolstan-Vad i Tierps kommun. Det blir en höstpromenad i skogen i reservatet vilken är ett fint exempel på en så kallad kalkbarrskog, en artrik skogstyp som är ovanlig i Sverige men vanligare i Norduppland.

I naturreservatet Bolstan-Vad, strax öster om Västlands kyrka, är det nu optimala förhållanden för att leta efter svamp. Här finns, utöver matsvampar, en stor mängd olika marksvampar varav vissa är mycket sällsynta. Över 40 rödlistade svampar har noterats i området.

Den stora artrikedomen med svampar i Bolstan-Vad beror på att skogarna under århundraden endast nyttjats småskaligt efter gårdarnas egna behov genom till exempel plockhuggning och bete. För några år sedan satte Länsstyrelsen upp ett nytt stängsel och nu går det åter betesdjur i skogen här.

– Nu går korna runt i skogen. De betar ner högt gräs och sly samtidigt som deras tramp skapar luckor i mosstäcket. Detta gynnar många av marksvamparna som behöver tramp och andra små störningar i marken för att kunna konkurrera med växter och mossa, säger Elin Qvarnström reservatsförvaltare på Länsstyrelsen.

Artrikedomen beror också på den kalkhaltiga jordmånen som finns i Norduppland. Barrskogar på kalkrik mark, så kallade kalkbarrskogar, får en annan prägel än barrskogar som växer på surare marker. Kalkbarrskogarna är ofta rika på både marksvampar och orkidéer.

– I Sverige är det ovanligt med kalkbarrskogar men i just Norduppland finns goda förutsättningar för naturtypen. Därför har vi i Uppsala län ett extra ansvar för att skydda och bevara de här artrika miljöerna, säger Maria Forslund, som arbetar med hotade arter på Länsstyrelsen.

Media hälsas välkomna att delta. Vi går en promenad i skogen med landshövding Göran Enander, letar efter svamp och pratar om kalkbarrskog, naturreservatet och dess skötsel.

Tid Onsdagen den 28 september, klockan 13.00.
Plats Samling vid parkeringsplatsen i naturreservatet Bolstan-Vad. Från väg 740 vid Västlands kyrka, följ vägskyltning mot Bolstan-Vad naturreservat. Se parkeringsplatsen på Naturkartan Länk till annan webbplats..

Kontakt