Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rapporten för lokal och regional klimatomställning har överlämnats till regeringen

Pressträff för rapporten "En ökad lokal och regional klimatomställning – underlag inför klimatpolitisk handlingsplan 2023"

Pressträff för rapporten "En ökad lokal och regional klimatomställning – underlag inför klimatpolitisk handlingsplan 2023". Aino Inkinen, Emma C Ejerhed, Anna C Karlsson, klimat- och energistrateger och landshövding Göran Enander.

Länsstyrelsen i Uppsala län har under torsdagen lämnat över rapporten "En ökad lokal och regional klimatomställning - Underlag inför klimatpolitisk handlingsplan 2023" till regeringen. Den kommer att sändas ut till 200 remissinstanser och är ett underlag till den kommande klimatpolitiska handlingsplanen som ska bidra till att Sveriges klimatmål nås.

Länsstyrelsen i Uppsala län har i ett regeringsuppdrag lämnat tio förslag på hur takten i klimatarbetet kan öka på lokal och regional nivå i Sverige. Under torsdagen har underlaget överlämnats till regeringen. Den kommer nu att sändas ut till 200 remissinstanser.

– Mot bakgrund av det allvarliga läget i klimatfrågan är det av yttersta vikt att den kommande klimatpolitiska handlingsplanen blir kraftfull, säger landshövding Göran Enander.

Underlaget är till grund för en ny nationell klimatpolitisk handlingsplan som regeringen ska besluta om under 2023, och som ska bidra till att Sveriges klimatmål nås. Trafikanalys och Tillväxtanalys har samtidigt lämnat in underlag för en ökad klimatomställning inom transportområdet och näringslivet i Sverige.

– Genomförandekapaciteten på lokal och regional nivå behöver öka och vi har i vårt uppdrag sett utvecklingsmöjligheter. Den klimatpolitiska handlingsplanen behöver bli tydligare och styrande under hela mandatperioden, säger Aino Inkinen, klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen i Uppsala län.

Läs rapporten "Lokal och regional klimatomställning - Underlag inför klimatpolitisk handlingsplan 2023" Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss