Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tio förslag till den tillträdande regeringen för att öka takten i det lokala klimatarbetet

Familj gående i en park

Foto: Mostphoto

Länsstyrelsen i Uppsala län har i ett nationellt regeringsuppdrag tagit fram tio förslag på hur takten i klimatomställningen kan öka i Sveriges kommuner och regioner. Utredningen lämnas under torsdagen den 15 september till regeringen och är ett underlag för den klimatpolitiska handlingsplan som ska beslutas under nästa år. Handlingsplanen ska visa hur Sveriges klimatmål ska nås.

Länsstyrelsen i Uppsala län lämnar under torsdagen tio förslag till regeringen på styrmedel och åtgärder för en ökad klimatomställning på lokal och regional nivå i Sverige. Trafikanalys och Tillväxtanalys lämnar samtidigt in underlag för en ökad klimatomställning inom transportområdet och näringslivet i Sverige. Underlaget är till grund för en ny nationell klimatpolitisk handlingsplan som ska beslutas under 2023, och som ska bidra till att Sveriges klimatmål nås.

– Den tillträdande regeringen behöver ta fram en kraftfull klimatpolitisk handlingsplan som möter upp allvaret i klimatfrågan. Kommuner och regioner ansvarar för många områden där det finns stor potential att minska utsläppen av växthusgaser, men har ofta otillräckliga förutsättningar, säger landshövding Göran Enander.

Länsstyrelsen har i dialog med kommuner och regioner sett hinder till varför klimatomställningen inte går snabbare. Kortfattat handlar det om att klimatåtgärder ofta ses som ett frivilligt och separat uppdrag vid sidan om kärnuppdragen. Klimatåtgärder genomförs ofta i form av projekt som saknar långsiktig finansiering och det finns brister i uppföljningen av befintliga planer och klimatmål.

De tio förslagen är till för att öka genomförandekraften för klimatåtgärder lokalt och regionalt. Utredningen sänds på torsdag ut till 200 remissinstanser.

Pressträff

Media bjuds in till en pressträff på torsdag för att ställa frågor om uppdraget och förslagen.

Tid Torsdagen den 15 september, klockan 09.30.
Plats Bäverns gränd 17 eller Skype.
Anmälan Anmäl dig senast den 14 september klockan 17.00 om du vill delta på Bäverns gränd. Anmäl dig senast den 15 september klockan 08.30 om du vill delta via Skype. Kontakta Therese Hallqvist för anmälan och om du önskar läsa underlaget i förväg med embargo.

Webbinarium

Ett webbinarium hålls efter pressträffen på torsdag då alla som vill är välkomna att delta.

Tid Torsdagen den 15 september, klockan 10.30.
Plats Skype.
Anmälan Anmäl dig via anmälningsformuläret i kalenderhändelsen.

Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss