Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Idag startade Länsstyrelsen den slutgiltiga rösträkningen

Länsstyrelsen rösträkning efter valet till riksdag, region- och kommunfullmäktige

På måndagsmorgonen startade den slutgiltiga rösträkningen som är på Ekonomikum.

Idag, måndagen den 12 september, startade Länsstyrelsen den slutgiltiga räkningen av rösterna till riksdag, region- och kommunfullmäktige. I Uppsala län räknas rösterna på Ekonomikum i Uppsala och rösträkningen är öppen för allmänheten.

Idag startade arbetet för Länsstyrelsen och externa räknare, totalt 60 personer, med att räkna runt 780 000 röster. Det är röster till riksdag, region- och kommunfullmäktige från röstberättigade i Uppsala län. Den slutliga rösträkningen innebär bland annat att Länsstyrelsen kontrollräknar valnattens resultat, granskar ogiltiga röster och räknar personröster.

I Uppsala län är rösträkningen på Ekomomikum i Uppsala. Rösträkningen är en allmän förrättning och det betyder att vem som helst får komma och titta och ställa frågor vid räknandet av röster. Adressen till Ekonomikum är Kyrkogårdsgatan 10, 753 13 Uppsala.

Rösträkningen är måndag till fredag kl. 08.00 till cirka kl. 17.00 och beräknas pågå runt två veckor. Måndagen den 12 september är det kl. 10.00 till cirka kl. 16.00. Beroende på hur många som vill följa rösträkningen kan det ta olika lång tid innan man kommer in i rösträkningslokalen.

Val 2022 i Uppsala län

Länsstyrelsens unika uppdrag – registrerar alla röster under valnatten

60 valarbetare ska räkna 780 000 röster i Uppsala län

Kontakt