• Eldningsförbud i hela Uppsala län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat att eldningsförbud gäller i hela Uppsala län, från torsdagen den 11 maj 2023 klockan 15.00. Förbudet gäller tillsvidare. The County Administrative Board has decided on a fire ban in Uppsala county, from 3 pm on May 11th 2023, valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

60 valarbetare ska räkna 780 000 röster i Uppsala län

Rösträkning under ett val.

Ett viktigt och spännande val till riksdag, region- och kommunfullmäktige väntar. Direkt efter valet påbörjar Länsstyrelsen, som är regional valmyndighet, den slutliga rösträkningen. Runt 60 personer har utbildats för att manuellt kontrollräkna valnattens resultat i Uppsala län.

– Vi har goda rutiner för att upptäcka fel och känner oss trygga med att Sverige har ett robust och rättssäkert valsystem som grundar sig på öppenhet och allmän och lika rösträtt, säger Arne Åhman, valsamordnare på Länsstyrelsen i Uppsala län.

Under valnatten ansvarar länsstyrelserna för valnattsrapporteringen till Valmyndigheten. Det innebär att kommunernas valnämnder rapporterar sin preliminära rösträkning till Länsstyrelsen, som sedan registrerar det preliminära resultatet. Det registreras på Valmyndighetens webbplats www.val.se Länk till annan webbplats. som allmänheten och media tar del av.

– På måndagen efter valdagen börjar vi på Länsstyrelsen arbetet med den slutliga rösträkningen. På valnatten tar vi emot alla röster från Uppsala kommun. Övriga kommuner lämnar sina röster under måndagen. Rösterna i riksdagsvalet räknas först, sedan rösterna till kommunfullmäktige och sist rösterna till regionfullmäktige. Rösträkningen i de tre valen brukar vara färdigräknade inom två veckor från valdagen, fortsätter Arne Åhman.

Vid den slutliga rösträkningen kontrollräknar Länsstyrelsen alla röster. Det innebär bland annat att alla länets röster räknas på nytt, personkryss räknas för första gången och ogiltiga röster granskas. I Uppsala län kommer cirka 60 valarbetare räkna runt 780 000 röster, beroende på utfall av valdeltagande. Valmyndigheten fastställer resultatet i valet till riksdagen cirka en vecka efter valdagen och Länsstyrelsen fastställer resultaten i region- och kommunfullmäktige cirka två veckor efter valdagen.

Rösträkningen är en allmän förrättning. Det betyder att vem som helst får komma och titta och ställa frågor när Länsstyrelsen räknar rösterna. I Uppsala län sker rösträkningen på Ekonomikum i Uppsala.

Kontakt