• Eldningsförbud i hela Uppsala län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat att eldningsförbud gäller i hela Uppsala län, från torsdagen den 11 maj 2023 klockan 15.00. Förbudet gäller tillsvidare. The County Administrative Board has decided on a fire ban in Uppsala county, from 3 pm on May 11th 2023, valid until further notice.

Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Besök i Hårsbäcksdalen – i ravinen och på Festplatsen

Två bilder på naturreservatet Hårsbäcksdalen. En på skyltar och en person som tittar på dessa, och en bild på en ravin.

Ett nytt besök i naturreservat väntar, som en del i årets uppmärksammande av länsstyrelsens arbete med att skydda natur. Landshövding Göran Enander kommer tisdagen den 26 juli att besöka Hårsbäcksdalen. Han kommer att göra en vandring till platser med historia i dalens frodiga ravin, samt möta markägare som har lyft platsens kulturhistoriska betydelse.

Förvaltare vid länsstyrelsen och markägare kommer att visa runt landshövding Göran Enander i ett av länets mest välbesökta reservat. Hårsbäcksdalen ligger i både Enköpings kommun och Heby kommun. Reservatet består av en djup ravin och dalsidorna sluttar 20 meter brant ner mot den slingrande ån.

Hårsbäcksdalen är idag ett lugnt strövområde, men har under åren varit fullt av aktivitet. Den stora öppna ytan i södra delen kallas Festplatsen. Festplatsen är utgångspunkten i det pågående projektet som länsstyrelsen och markägare arbetar med för att förvalta och föra vidare historier om platsen, med hjälp av bland annat temaskyltar med text och bilder.

– Många av våra naturreservat har kulturhistoriska inslag, som påverkar de naturvärden som vi tycker är viktiga som förvaltare. Att få möjlighet att arbeta med lokala aktörer för att lyfta platsens historia är givande och viktigt för framtiden, säger Emma Wallin, förvaltare av skyddad natur på länsstyrelsen.

Under stora delar av 1900-talet hölls årliga fester med jordbruksinslag på Festplatsen, och tidigare än så användes dalens strandängar till slåtter och bete, vilket kommer att visas i projektet.

– Vi är glada att vi äntligen kan sprida historia och foton från en svunnen tid, så att folk som kommer hit kan förstå platsens betydelse för trakten, säger Bengt Ander, markägare i Hårsbäcksdalen.

Media välkomnas att delta och få information om naturreservatets förvaltning, ställa frågor till landshövdingen, kommunledningarna från Enköpings kommun och Heby kommun, och markägare.

Tid Tisdagen den 26 juli, kl. 10.00.
Plats Parkeringsplatsen vid ingången till naturreservatet, som ligger mellan Fjärdhundra och Heby.

Läs mer om Hårsbäcksdalen, samt se vägbeskrivning och karta över naturreservatet

Kontakt