Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Låt inte afrikansk svinpest spridas till Sverige i sommar

Vildsvin

Afrikanisk svinpest är en allvarlig smittsam sjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin. Många länder runt omkring Sverige har drabbats av afrikansk svinpest, och därför alla måste hjälpas åt för att inte låta sjukdomen komma in till Sverige.

Afrikansk svinpest är en virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin, och det är hög dödlighet för de djur som har drabbats. Det saknas fungerande behandling och vaccin mot sjukdomen och den har spridit sig i stora delar av världen, inklusive länder i närheten av Sverige som Tyskland och Polen. Än så länge finns inte afrikansk svinpest i Sverige.

Afrikansk svinpest smittar inte från djur till människa utan sker genom direktkontakt mellan djur, men djur kan även smittas via människor, transportbilar och redskap.

Viruset som orsakar sjukdomen kan också finnas i köttprodukter och kan överleva under lång tid och även efter frysning. Därför är det viktigt att inte lämna kvar matrester på marken.

– Under sommaren och semestertider besöker många naturreservat, picknickställen och kanske tar med sig mat från utlandsresa. Det är därför extra viktigt i dessa tider att vara extra observant hur vi rör oss i naturen och att inte slänga matrester i naturen, säger Mira Amin, länsveterinär på Länsstyrelsen Uppsala län.

Privatpersoner som har gris, till exempel minigris, som sällskapsdjur måste registrera och märka djuret enligt reglerna för märkning av grisar. Som djurägare ska man kontakta sin veterinär vid misstanke om att grisar blivit sjuka. 

Så förhindrar du att sjukdomen sprids:

  • Kompostera matrester i slutna behållare.
  • Ta inte med dig korv och charkvaror till Sverige från utlandsresor.
  • Mata inte grisar med matrester.
  • Släng eller lämna inte matavfall i naturen eller vid rastplatser utmed vägarna.
  • Om du hittar ett sjukt eller dött vildsvin i naturen, rapportera omgående till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, https://rapporteravilt.sva.se/ Länk till annan webbplats.. Det kan vara det första fallet i Sverige.

Kontakt