• Eldningsförbud i hela Uppsala län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat att eldningsförbud gäller i hela Uppsala län, från torsdagen den 11 maj 2023 klockan 15.00. Förbudet gäller tillsvidare. The County Administrative Board has decided on a fire ban in Uppsala county, from 3 pm on May 11th 2023, valid until further notice.

Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Algblomning i badviken?

Algblomning i vattnet

Under sommaren blommar ofta växtplankton (mikroskopiska alger) i både sjöar och hav, särskilt när vädret är varmt och lugnt under sommaren. Algblomning är naturliga i alla vatten, men de problematiska blomningarna har ökat på grund av våra utsläpp av växtnäringsämnen från avlopp och jordbruk.

Vid kraftig algblomning färgas ytvattnet grönt, blågrönt eller gulaktigt och det är tydligt grumligt eller fyllt av små tråd- eller prickformade växtplankton. Alger kan ansamlas snabbt till lokala blomningar om vädret är gynnsamt men de kan även blandas ut och försvinna vid blåst.

Hos oss i Uppland är det framför allt cyanobakterier (blågrönalger) som ansamlas i stora mängder och några av dem kan bilda gifter (toxiner) som är skadliga för människor och djur. Hud- och ögonirritationer kan uppstå vid kontakt med blommande vatten och om man får i sig vatten kan det leda till algförgiftning illamående, kräkningar, diarré, huvudvärk och/eller feber, men även påverkan på lever, njurar och muskler.

Råd vid algblomning

  • Undvik bad eller onödig kontakt med vatten som visar tydliga tecken på kraftig algblomning, det vill säga då vattnet är uppenbart grumligt eller färgat av ansamlingar av alger.
  • Släpp inte barn eller djur till stränder eller i vatten med kraftig algblomning. Det gäller både husdjur och tamboskap som hundar, får, kor och hästar.
  • Använd inte vatten från algblomningsområden som dricksvatten eller matlagning. Många alggifter är värmestabila och kokning förstör inte gifterna.
  • Ring vårdguiden, 1177, giftinformationscentralen, 010-456 67 00, eller uppsök vård om du misstänker algförgiftning. Kontakta även kommunens miljö- och hälsoskyddskontor som kan testa vattnet.

Mer information

Badplatsen Länk till annan webbplats.
Aktuell information om algblomning och badvattenkvalitet vid svenska större badplatser.

Länsstyrelsernas informationscentral för egentliga Östersjön Länk till annan webbplats.
Meddela kommunens miljökontor om du upptäcker kraftiga algblomningar. Algblomning i havet kan rapporteras till Länsstyrelsernas informationscentraler, som uppdaterar läget.

Länstyrelsens informationscentral för Bottniska viken Länk till annan webbplats.
Meddela kommunens miljökontor om du upptäcker kraftiga algblomningar. Algblomning i havet kan rapporteras till Länsstyrelsernas informationscentraler, som uppdaterar läget.

Symtom och råd vid algförgiftning Länk till annan webbplats.
Sjukvården (1177) ger råd om hur du ska agera om du svalt eller badat i algbemängt vatten.

Algtoxinpåverkan på djur Länk till annan webbplats.
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), om Algtoxinpåverkan på djur.

Kontakt