Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Från och med den 1 juli 2022 gäller ändrade beredskapszoner runt Forsmarks kärnkraftverk

Karta över beredskapszoner och planeringszoner runt Forsmarks kärnkraftverk

I maj 2020 beslutade regeringen om förstärkt beredskap och utökade beredskapszoner runt Sveriges kärnkraftverk. Från och med den 1 juli 2022 gäller de ändrade zonerna.

Förändringen innebär att Länsstyrelsen i Uppsala län har förberett och förnyat planeringen för statlig räddningstjänst och olika skyddsåtgärder som kan bli aktuella vid en kärnteknisk olycka vid Forsmarks kärnkraftverk.

– Rent konkret blir fler personer berörda när zonerna runt kärnkraftverket blir större. De som bor cirka 25 kilometer från kärnkraftverket ska vid det här laget ha fått utdelad information samt jodtabletter hem till sig. Att inta jodtabletter, ofta i kombination med att stanna inomhus, är en av skyddsåtgärderna som omfattas av planeringen.

Det säger Martin Sahlberg, krisberedskapshandläggare på Länsstyrelsen Uppsala län som arbetar med kärnenergiberedskap.

– Den stora utmaningen är att informera alla i beredskapszonerna om att deras eget agerande och följsamhet till myndigheternas beslut blir en viktig faktor för hur väl man kan hantera en olycka. Det är viktigt att alla tar del av förhandsinformationen för att ha en bra egen beredskap.

Länsstyrelsen tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap fortsätter under sommaren och en bit in på hösten att bygga ut systemet för utomhusvarning. Det görs genom att ett antal ljudanläggningar, så kallade ”Hesa Fredrik”, fortlöpande sätts upp så att signalen kan höras även i de nya områden som gäller från den 1 juli.

Mer information om kärnenergiberedskap samt karta över beredskapszonerna

Kontakt