Snöfall i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Särskilda medel för handläggning av Fyrspåret

Bild av järnvägsspår

Regeringen har nu kompletterat Trafikverkets förslag beträffande ersättning till länsstyrelserna för deras arbete med Ostkustbanan, fyra spår – Uppsala – länsgränsen Uppsala/Stockholm.

I trafikverkets förslag saknades dessa medel, men regeringen har i den fastställda nationella planen anvisat särskilda medel (13 miljoner) som en förstärkning av Länsstyrelsens handläggning av alla de ärenden som följer av utbyggnaden.

– Vi påpekade i vårt remissvar det orimliga i att dessa medel saknades i förslaget till nationell plan och ser med tillfredsställelse på att det nu skapas förutsättningar för snabb handläggning så att den angelägna investeringen kan fullföljas enligt plan säger landshövding Göran Enander.

Kontakt