Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingen besöker Natura 2000-området Biskops-Arnö

En allé och grusväg med vatten i bakgrunden.

Landshövding Göran Enander kommer onsdagen den 1 juni att besöka Natura 2000-området Biskops-Arnö i Håbo kommun. Där kommer landshövdingen att göra en försommarvandring bland grova ekar, beteshagar och kulturminnen. Han kommer även att få en guidning av öns historia.

– Det är den femte vandringen för i år i länets skyddade naturområden. Varje område är unikt – det som särskilt sticker ut när det gäller Biskops-Arnö är den breda samverkan som sker här beträffande förvaltningen av området, säger landshövding Göran Enander.

Biskops-Arnö är ett Natura 2000-område, som är ett skydd inom EU:s art-och habitatdirektiv. Både natur- och kulturhistorien är starkt närvarande på Biskops-Arnö. Naturen präglas av grova lövträd, strandängar och åkrar. Här finns gamla ekar, grova hasselbuskar, alléer med ask, lönn och kastanj.

– Ekarna är ett hem för många insekter, bland annat den ovanliga skalbaggen läderbagge som här har en av sina nordligaste utposter i landet. I arbetet med detta Natura 2000-område försöker vi bland annat bevara och utveckla miljöerna för dessa insekter. Det kan vara att röja bort sly runt träden så stammarna blir solbelysta eller att plantera nya ekar som ska ta över som insekternas hem när dagens ekbjässar har tappat livsgnistan, säger Linnea Olsson, förvaltare av skyddad natur på länsstyrelsen.

Biskops-Arnö har en dokumenterad historia tillbaka till 1200-talet då kyrkan förvärvade marken och lät bygga en borg åt ärkebiskopen i Uppsala. Av borgen finns källarvalv kvar än idag. Nuvarande herrgård byggdes på 1700-talet. Under 1860-talet arrenderades ön av Henrik von Essen, han tyckte att området saknade historia och lät anlägga fornlämningar, runstenar och domarringar.

Idag ägs Biskops-Arnö av Statens fastighetsverk och nyttjas av Stiftelsen Nordens Biskops-Arnö som folkhögskola. På vandringen deltar deltagare från Biskops-Arnös ö-råd som samverkar i frågor om öns förvaltning. Här finns representanter från länsstyrelsen, Statens fastighetsverk, folkhögskolan, arrendator och Håbo kommun. Kommunstyrelsens ordförande, Helene Zeland Bodin, kommer också att delta.

Tid Onsdagen den 1 juni, klockan 10.00-12.00 (försommarvandringen).
Plats Vandringen utgår från parkeringsplatsen vid folkhögskolan. Media välkomnas dit klockan 10.00.

Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss