• Eldningsförbud i hela Uppsala län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat att eldningsförbud gäller i hela Uppsala län, från torsdagen den 11 maj 2023 klockan 15.00. Förbudet gäller tillsvidare. The County Administrative Board has decided on a fire ban in Uppsala county, from 3 pm on May 11th 2023, valid until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nyttig övning om livsviktigt vatten

Vatten som hälls i ett dricksglas

Omfattande avbrott i försörjningen av dricksvatten i länets kommuner var scenariot för en nödvattenövning som Livsmedelsverket tillsammans med Länsstyrelsen Uppsala län arrangerade i april 2022. Deltog gjorde några av länets kommuner, Region Uppsala med flera. Övningens syfte var att pröva ett antal samhällsaktörers beredskap och förmåga att samverka för att hantera en svår vattenkris.

Länsstyrelsen har en central roll för att leda och samordna arbetet med samverkan inom sitt geografiska område. Johan Larsson, försvarsdirektör vid Länsstyrelsen Uppsala län, beskriver länsstyrelsens roll och skäl till att delta i övningen:

– När länet drabbas av en samhällsstörning, exempelvis brist på vatten till hushåll, offentliga verksamheter och företag, är det viktigt att länets aktörer tillsammans kan hjälpas åt att lindra de negativa konsekvenserna, säger han.

Försvarsdirektören ser det som svårt att tänka sig viktigare områden än att säkra tillgången till vatten.

– Nödvattenövningen har visat på utmaningarna och hur de kan hanteras. Deltagandet har därmed ökat förmågan i Uppsala län, säger Johan Larsson och fortsätter:

– Det kan handla om svåra prioriteringar som måste göras men också om att finna lösningar på problem som kan vara för svåra för en enskild verksamhet att hantera. Det ligger i länsstyrelsens uppdrag att verka för samordning och samverkan mellan exempelvis kommuner och region, räddningstjänst och vattenbolag för att möjliggöra bra lösningar och motverka brister som kan undvikas genom samarbete. En sådan förmåga att samordna och samverka måste övas för att fungera och den måste övas mot olika scenarier för att bli effektiv vid olika samhällsstörningar.

Enköping var en av de kommuner som deltog i nödvattenövningen. Enligt scenariot drabbades kommunen av stora störningar, med omfattande avbrott i vattendistribution, misstankar om förorenat vatten, samt gängbråk och andra oroligheter i anslutning till de tankar med färskvatten som placerats ut. Marcus Wennerström är trygghets- och säkerhetschef i Enköpings kommun och beskriver övningens utmaningar och lärdomar för sin organisation:

– Övningen blev ett jättebra tillfälle för oss att dels förankra det arbete med nödvattenplanering som pågått ett tag, men också genom att tillsammans med alla berörda aktörer samtidigt resonera kring prioriteringar och kapacitet. På det sättet har övningen både skapat en tydlig riktning framåt för utvecklingsarbetet och en större tydlighet i förväntansbilder från våra berörda verksamheter.

– Arbetet med att utveckla och stärka samhällets beredskap och förmåga att hantera kriser slutar inte när en övning är avklarad. För länsstyrelsens del fortsätter arbete med att omhänderta de insikter som framkom under övningsdagen. Länsstyrelsen kommer även fortsatt att verka för god samverkan i länet, då det är en förutsättning för att hantera händelser på bästa sätt.

Det säger Klara Pers och Lotta Hammarström vid länsstyrelsens enhet för samhällsskydd och beredskap och som ansvarat för planeringen av länsstyrelsens medverkan i övningen. De fortsätter:

– Vi är jätteglada för att så många deltog och vill rikta ett stort tack till alla deltagare och Livsmedelsverket för stort engagemang och en riktigt bra övning!

FAKTA

God hemberedskap hos enskilda hushåll och privatpersoner är nödvändigt för att uppnå en stark gemensam förmågan att möta och hantera kriser och störningar i olika samhällsfunktioner. Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Att ha tillgång till färskt vatten är därför avgörande för att säkerställa människors liv och hälsa.

Livsmedelsverkets information om dricksvatten Länk till annan webbplats.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps råd till privatpersoner om vatten och förberedelser vattenbrist Länk till annan webbplats.

Kontakt