Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Årets Knivstakonferens med fokus på miljö- och klimatutmaningar har avslutats

Tre foton på medverkande under Knivstakonferens.

Knivstakonferensens två halvdagar har varit fyllda med intressanta föreläsningar, diskussioner och panelsamtal. Temat för i år var miljö- och klimatutmaningar i det växande länet.

Under den 28 och den 29 april har det varit Knivstakonferens på Krusenberg herrgård, vilket är den årliga regionala miljö- och klimatkonferensen i Uppsala län. Ämnen som har lyfts under dagarna har bland annat varit hållbar planering, samhällsbyggande, områdesskydd, ekologisk kompensation och effektiva tillståndsprocesser.

– Vi jobbar för att få till en så snabb handläggning som möjligt, och i den mån det är möjligt prioriteras ärenden som gäller nya tillstånd, sa Ida Lindén som är enhetschef på miljöskyddsenheten på länsstyrelsen om att effektivisera miljöprövningsprocesser.

Terry Hartig, professor i miljöpsykologi vid Uppsala universitet, belyste vikten av att ha gröna områden i städer eftersom det gynnar människors hälsa och den biologiska mångfalden. Han pekar på att det kommer att ske urbanisering till städer och ökad befolkningsmängd, och att detta skapar utmaningar med gröna ytor.

– Vi ser allmänt att det sker en samling av människor i städer. Hur blir då livskvalitén? De miljarder som kommer vill ha platser att bo på, skolor och liknande. Det kommer att ske under den här livstiden, något annat är ofrånkomligt. Man måste ta itu med hur det ska bli, sa Terry Hartig under föreläsningen.

Under fredagen föreläste även Katarina Larsson som är avdelningschef för Samhällsbyggnad på Svenska kraftnät. Hon menar att det finns stora behov av utbyggnad av elnät för att möta ett kapacitetsbehov.

– Vi står inför en stor omställning och det finns utmaningar med dem, men jag tycker att vi tillsammans möter dem på ett bra sätt, och de vi möter i Nordsyd-programmet i Uppsala län fungerar bra. En framgångsfaktor är att vi har en tidig och konstruktiv dialog med alla inblandade parter, säger Katarina Larsson.

På Konferensen deltog cirka 90 deltagare, bland annat beslutsfattare i länet som politiker, chefer i kommunerna och Region Uppsala tillsammans med representanter för näringsliv och organisationer. Nästa Knivstakonferens genomförs april 2023 och då med ett nytt aktuellt tema.

Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss