Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vilka miljö- och klimatutmaningar innebär länets befolkningsökning?

Grön bild med bland annat glödlampor, träd och återvinningsloggor på

Den 28 till 29 april anordnas den årliga Knivstakonferensen, och i år med temat miljö- och klimatutmaningar i det växande länet. Uppsala läns regionala miljö- och klimatkonferens är som vanligt fylld med intressanta föreläsningar och denna gång om bland annat hållbar planering, samhällsbyggande, områdesskydd, ekologisk kompensation och effektiva tillståndsprocesser.

– Ett växande län ställs inför många miljöutmaningar. Det är viktigt att förstå de avvägningar som måste göras för att både möta efterfrågan av bostäder, infrastruktur och arbetsplatser samtidigt som vi inte kan göra avkall på våra miljö- och klimatmål, säger landshövding Göran Enander.

På talarlistan står bland annat landshövding Göran Enander, Katarina Larsson som är avdelningschef för Samhällsbyggnad på Svenska kraftnät, Terry Hartig som är professor i miljöpsykologi vid Uppsala universitet samt Patrick Amofah som är hållbarhetsexpert för Upphandlingmyndigheten.

– Jag kommer att prata om gröna platser i städer och hur de kan stödja hälsa, för oss som individer och i våra relationer med andra. Det har kommit mycket ny forskning om natur och hälsa de senaste åren, och jag kommer att visa hur forskare nu håller på att få ordning på alla dessa olika resultat samtidigt som vi formulerar nya frågor, säger Terry Hartig.

Under dagarna kommer det att vara diskussioner, panelsamtal, samverkan och inspiration. Bland de cirka 90 deltagarna på Knivstakonferensen finns beslutsfattare i länet som politiker, chefer i kommunerna och Region Uppsala tillsammans med representanter för näringsliv och organisationer.

Tid Torsdagen den 28 april till fredagen den 29 april
Plats Krusenberg herrgård
Media välkomnas att delta. Tid för intervjuer finns den 28 april kl. 14.55 och den 29 april kl. 10.30. Terry Hartig stannar gärna och prata efter programmets slut på fredagen.

Program för konferensen och talarpresentationer

Kontakt

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss