Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förändrade beredskapszoner runt kärnkraftverket i Forsmark – fler får jodtabletter

Karta inre och yttre beredskapszon

Vid halvårsskiftet 2022 förändras beredskapen runt de svenska kärnkraftverken, däribland Forsmarks kärnkraftverk. Förändringen innebär att det ska finnas en inre och en yttre beredskapszon på 5 respektive 25 kilometers utsträckning från respektive kärnkraftverk. Boende och verksamheter i de nya zonerna ska få jodtabletter och information utdelat i förväg. Utdelningen startar under vecka 17.

Internationella erfarenheter visar att om en kärnkraftsolycka skulle inträffa kan en förstärkt planering förbättra möjligheten att skydda allmänheten från strålskador. Regeringen beslutade 2020 att nya beredskaps- och planeringszoner ska vara införda till den 1 juli 2022.

Områdena närmast de svenska kärnkraftverken är de som kräver mest planering. I det området ska jodtabletter och information delas ut på förhand, det ska finnas system för att varna allmänheten och det ska finnas planering för inomhusvistelse, rutiner för kompletterande utdelning av jodtabletter till besökare i området samt utrymning.

– Beredskapszonerna närmast verket är områden där vi förbereder skydd för allmänheten vid en kärnkraftsolycka. Länsstyrelsen har utökat sin planering för utrymning, inomhusvistelse och nu också förhandsutdelade jodtabletter och information. Det säger Tomas Roland, samordnare för kärnenergiberedskap på Länsstyrelsen i Uppsala län.

Förändringen innebär att det ska finnas en inre beredskapszon med 5 km och en yttre med 25 km utsträckning från kärnkraftverket. När den yttre zonen nu tillkommer och definieras till 25 km, jämfört med den befintliga zonen med 15 km utsträckning från kärnkraftverket, innebär det att ytterligare drygt 16 000 personer berörs runt Forsmarks kärnkraftverk. Därtill kommer cirka 5 000 hushåll i kategorin fritidsboenden i det aktuella området.

Förändringen ingår i ett kontinuerligt förbättringsarbete av beredskapen. Den görs bland annat med erfarenheter från kärnkraftsolyckan i Fukushima samt för att anpassa den svenska beredskapen till uppdaterade internationella standarder. Gränserna för de nya beredskapszonerna följer i huvudsak naturliga gränser som vägar, järnvägar eller vattendrag, som är lätta att förstå och att kommunicera till allmänheten.

Den ändrade planeringen och förberedelser för att informera allmänheten har skett i samverkan med länets kommuner, särskilt kärnkraftskommunerna Östhammar och Tierp, samt Forsmarks kärnkraftverk, Strålsäkerhetsmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt andra berörda myndigheter och aktörer.

– Det är viktigt att vi tar höjd för olika scenarion inom länets kärnenergiberedskap och det gör vi bäst och säkrast tillsammans. Vår samverkan och beredskap för att kunna hantera eventuella händelser är god, säger Mathiaz Boström, säkerhetssamordnare i Tierps kommun.

Broschyr "Vid larm från Forsmarks kärnkraftsverk – det här behöver du veta" Pdf, 1.4 MB.

Broschyr "Vid larm från Forsmarks kärnkraftsverk – det här behöver du veta (lättläst) Pdf, 3.2 MB.

Pressbild Tomas Roland (jpg)

Fakta

Hösten 2017 lämnade Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Länsstyrelserna i Uppsala, Kalmar, Hallands, Södermanlands, Västmanlands och Skåne län samt Lunds kommun och Räddningstjänsten Syd, ett förslag till nya beredskapszoner till regeringen.

Regeringen beslutade i maj 2020 om en ny förordning (2003:789) om skydd mot olyckor i enlighet med SSM:s förslag. Ny förordning träder i kraft den 1 januari 2022 och nya beredskapszoner ska tillämpas operativt från och med den 1 juli 2022.

Kontakt Östhammars kommun

Malin Hübinette
Säkerhetsskyddchef
Östhammars kommun
E-post till Malin Hübinette
Telefon 0173-860 33

Kontakt Tierps kommun

Mathiaz Boström
Säkerhetssamordnare
Tierps kommun
E-post till Mathiaz Boström
Telefon 0293-21 83 08

Kontakt